5η Διεθνής Διημερίδα 

Διδακτικής Μαθηματικών
 

 

5th International Colloquium on the 
Didactics of Mathematics

Ελληνικά English

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

 

University of Crete,
Department of Education

 


This page was updated on:  12/4/2008

 Webdesigners: G. Anagnostakis, E. Nikolidakis, Th. Zarkadi

 

      .