Σημαντική Ανακοίνωση

Η λειτουργία της παρούσας πλατφόρμας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Σχολής Επιστημών Αγωγής θα διακοπεί στις

31 Ιουλίου 2017

Η νέα πλατφόρμα πρόσβασης βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://mail.edc.uoc.gr


OK
 

Powered by Horde