ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

UNIVERSITY OF CRETE

DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION

DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND SOCIAL STUDIES

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία,  την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση

Μας συγχωρείτε για τις δυσκολίες που ανέκυψαν στη επικοινωνία μας.

Το πρόβλημα οφείλεται στη μεγάλη ζημιά του server της σχολής μας.

Όσοι από τους συνέδρους δεν μπορούν να εγγραφούν χρησιμοποιώντας την on-line φόρμα εγγραφής,

παρακαλούνται να μας στείλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά μέσω email, 

χρησιμοποιώντας το αρχείο εγγραφής. Για να κατεβάσετε το αρχείο εγγραφής πιέστε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις παρατάσεις εγγραφής πιέστε εδώ.

10, 11, 12, OCTOBER  2008

 

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

Lived Experience, Metaphor and Multimodality: Implications in Communication, Education, Learning and Knowledge

 

Πρόγραμμα συνεδρίου

 

Conference Programme

             © 2008  The University of Crete: Department of Preschool Education, Department of Philosophy and Social Studies               

University Campus of Gallos

74 100 Rethymnon, Crete

Greece

 

AllConferences.Com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.Com