Αρχική

 


Η εξέταση του μαθήματος ΕΠΑ 113: Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και διδακτικές πρακτικές- Ε.Γουργιώτου, δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12.1.2017 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.