Αρχική arrow Διοίκηση arrow Ιστορικό Τμήματος

 

Εκλογές Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Για να δείτε τα αποτελέσματα της εκλογής νέου προέδρου του Π.Τ.Π.Ε. (19 Ιουνίου 2013) πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα της εκλογής προέδρου του Π.Τ.Π.Ε. της 21ης Ιουνίου 2011 πατήστε εδώ.

 

Ιστορικά Στοιχεία

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 με την επωνυμία «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών». Ιδρύθηκε με τον Ν. 1268/1982, άρθρο 46, παρ. 1 και το Π.Δ. 320/1983, άρθρο 1, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. 116/7-9-1983, τ. Α΄). Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 εντάχθηκε μαζί με το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη νεοϊδρυθείσα τότε «Σχολή Επιστημών Αγωγής» του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Δ. 2/1995, Φ.Ε.Κ. 1/10-1-1995, τ. Α΄). Το 2001 μετονομάστηκε σε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης «χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου» (Π.Δ. 318/2001, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 217/18-9-2001, τ. Α΄).

Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 άρχισε να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συγκεκριμένες κάθε φορά επιστημονικές περιοχές, καθώς και στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Το Πρόγραμμα αυτό αναδιαρθρώθηκε το 2000 και το 2006.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 ιδρύθηκε και λειτουργεί, ενταγμένο στο Π.Τ.Π.Ε., το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης (Π.Δ. 128/1998, Φ.Ε.Κ. 104/15-5-1998) που έχει στόχο τη μετεκπαίδευση των νηπιαγωγών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

+·Για την πρώτη εικοσαετία (1987-2007) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης διαβάστε ένα σχετικό επιστημονικό άρθρο.

 

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγρ. 18 του Ν. 1268/82 "η Σύγκλητος  ύστερα από πρόταση του Τμήματος απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή ισοδύναμής της εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους".

Οι Ομότιμοι Καθηγητές του Π.Τ.Π.Ε. είναι:

-          Παναγιώτης Γεωργούσης

-          Γεώργιος Κιτσαράς

-          Αλέξανδρος Κόφφας

-          Γεώργιος Κρασανάκης

-          Ιωάννης Τζαβάρας

 

 

Επίτιμοι Διδάκτορες

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 5343/32 «Τιμής ένεκα απονέμονται... διδακτορικά διπλώματα υπό της οικείας εκάστου Σχολής εις τους εν ταις επιστήμαις, ταις γράμμασιν, ή ταις τέχναις διαπρέποντας ή πολυτίμους τω Έθνει ή τω Πανεπιστημίω παρασχόντας υπηρεσίας Έλληνας ή μη μετ' ητιολογημένην πρότασιν δύο τουλάχιστον τακτικών καθηγητών της Σχολής και μετ' απόφασιν αυτής, λαμβανομένην δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων του συνόλου του συλλόγου αυτής και διατυπουμένην εν ψηφίσματι».

Μοναδικός Επίτιμος Διδάκτωρ του Π.Τ.Π.Ε. είναι ο Βασίλειος Φθενάκης, ο οποίος αναγορεύτηκε στις 22/05/2009 στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο και την προσφορά του Βασίλειου Φθενάκη πατήστε εδώ.