Αρχική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Κατεύθυνση: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Ειδίκευση: Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

 

3ο εξάμηνο-Χειμερινό

1. Πρόσληψη και Διδακτική   Θεωρία του Θεάτρου                Ανδρέας Φουντουλάκης

2. Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις της Τέχνης                                  Μαρία Καραΐσκου

4ο εξάμηνο-Εαρινό

1. Το Παιχνίδι ως Εναλλακτικό Ψυχοπαιδαγωγικό Εργαλείο             Μάριος Πουρκός

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Κατεύθυνση: Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ειδίκευση: Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση

Προσανατολισμός: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές στην Προσχολική Εκπαίδευση

3ο Εξάμηνο - Χειμερινό

α) ΜΠΑ 102 Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας Προχωρημένου Επιπέδου Β. Γραμματικόπουλος
Β) ΜΣΤ 100 Στατιστική στην Εκπαίδευση Μ. Λιναρδάκης
Μεταπτυχιακή διατριβή-επίπεδο Ι

 

4ο Εξάμηνο - Εαρινό

ΜΠΑ 121 Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ε. Συνώδη
Μεταπτυχιακή διατριβή-επίπεδο ΙΙ

 


Κατεύθυνση: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Ειδίκευση: Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

1ο Εξάμηνο - Χειμερινό

α) ΜΠΑ 103 Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Προχωρημένου Επιπέδου Μ. Πουρκός
β) ΜΠΑ 117 Ιστορία και Θεωρία των Εναλλακτικών / Ριζοσπαστικών Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων Σ. Χατζηστεφανίδου

 

2ο Εξάμηνο - Εαρινό

α) ΜΨΥ 105 Σύγχρονα θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής Μ. Πουρκός
β) ΜΨΥ 118 Επικοινωνία και Σχεσιοδυναμική της Σχολικής Τάξης Θ. Ελευθεράκης