Αρχική arrow Διοίκηση arrow Εκπρόσωποι Τμήματος

Εκπρόσωποι του Τμήματος

για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

1. Εκπρόσωπος στη Σύγκλητο: Ε. Τάφα

2. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών:
Β. Οικονομίδης (τακτικό μέλος), Κ. Τρούλη (αναπληρωματικό μέλος)

3. Εκπρόσωποι στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
Ε. Συνώδη (τακτικό μέλος), Κ. Τρούλη (αναπληρωματικό μέλος)

4. Εκπρόσωπος στο Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης: Β. Οικονομίδης

5. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Δικτυακών Υπηρεσιών της Σχολής: Ν. Ζαράνης

6. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου:
Α. Φουντουλάκης (τακτικό μέλος), Κ. Σταυριανός (αναπληρωματικό μέλος)

7. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου:
Μ. Πουρκός (τακτικό μέλος), Γ. Μανωλίτσης (αναπληρωματικό μέλος)

8. Εκπρόσωποι για το Πειραματικό Νηπιαγωγείο: Ε. Τάφα (τακτικό μέλος), Β. Οικονομίδης (αναπληρωματικό μέλος)