Αρχική arrow Έρευνα arrow Συνέδρια – Ημερίδες
Συνέδρια
1 Προβληματισμοί, παρεμβάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Εκπαίδευση 31-05-2017
2 ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΒΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 29-03-2017
3 7th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT7) 06-10-2016
4 Η Πολιτισμική-ιστορική και Κοινωνικοπολιτισμική Έρευνα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης: Συνεπαγωγές στην Εκπαίδευση και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη 16-06-2016
5 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. 27-05-2016
6 Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Συναισθηματική Υγεία και Σχολική Μετάβαση» 22-06-2015
7 6ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμού με θέμα: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση 22-05-2015
8 Ημερίδα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 29-10-2014
9 Ημερίδα: Η διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές 18-10-2014
10 9o Πανελλήνιο Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και 7o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» 03-10-2014
11 Διημερίδα με θέμα: Διευκολύνοντας της μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό: Με μικρά βήματα προς το μεγάλο σχολείο 26-09-2014
12 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας 08-05-2014
13 3ο Διεθνές Συμπόσιο ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 03-05-2014
14 Ημερίδα με θέμα: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 01-04-2014
15 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: κοινωνικές διαστάσεις, τάσεις, προτάσεις, προβληματισμοί 02-11-2013
16 Η Διακειμενικότητα στην Παιδική Λογοτεχνία 18-10-2013
17 Το Σώμα ως Τόπος Δημιουργίας Κοινωνικών Νοημάτων: Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και στις Επιστήμες Υγείας 13-07-2013
18 Η Χρήση των Μέσων για την Υποστήριξη της Μάθησης από την Προσχολική Εκπαίδευση μέχρι το Πανεπιστήμιο 31-05-2013
19 Αναδιαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στα Νηπιαγωγεία του ν. Ρεθύμνου: Αρχιτέκτονικός επανασχεδιασμός και παιδαγωγίκη αξιοποίηση 25-05-2013
20 Βίωμα και Ποιοτικές Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές 22-05-2013
21 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές 02-11-2012
22 Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινότητας 15-10-2012
23 Η Απούσα Παρουσία του Σώματος στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη και στις Επιστήμες Αγωγής και Υγείας: Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές 23-06-2012
24 Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση 25-05-2012
25 Ημέρα της Μαγείας των Φυτών 18-05-2012
26 Θέατρο και Εκπαίδευση: Συζεύξεις και Εφαρμογές 28-04-2012
27 Δυνατότητες και Όρια των Βασισμένων στην Τέχνη Ποιοτικών Μεθοδολογιών: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό 25-11-2011
28 Ποιοτική έρευνα και κριτική παιδαγωγική: Η εφαρμογή τους σε αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας 11-10-2011
29 Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας 03-06-2011
30 Η Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση και τη Μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών 18-05-2011
31 Άτομα με προβλήματα και χωρίς προβλήματα όρασης. Συνύπαρξη και αλληλεπίδραση στην κοινωνία και στη ζωή μέσω της βιωματικής εμπειρίας. 16-05-2011
32 Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση της Αναπηρίας 03-12-2010
33 7o Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» 19-11-2010
34 Δυνατότητες και όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις προοπτικές στη μεθοδολογία και τον ερευνητικό σχεδιασμό 12-11-2010
35 Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο 22-10-2010
36 Η θέση του παιδιού στο πλαίσιο των νέων μορφών συμβίωσης 11-12-2009
37 Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: 15-10-2009
38 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού 22-05-2009
39 Η Ψυχοκινητική Αγωγή στον 21ο αιώνα. Προβληματισμοί & Προοπτική 27-03-2009
40 Γονική εμπλοκή και ανάπτυξη 07-03-2009
41 Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση 10-10-2008
42 Ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο και παιδί 08-10-2008
43 Σχολική Ψυχολογία: Αναγκαία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης 23-05-2008
44 Όταν η τέχνη φέρνει την 'ανατροπή' στην αγωγή 17-05-2008
45 Εικαστική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση 12-04-2008
46 Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και στον Κόσμο 05-04-2008
47 Αναγκαιότητα & Προοπτικές Διεπιστημονικής Προσέγγισης στην Πρώιμη Παρέμβαση 29-03-2008
48 Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και εφαρμογές 19-10-2007
49 Προοπτικές και όρια της διαλογικότητας στον Mikhail Bakhtin. Εφαρμογές στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό 25-05-2007
50 Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα 05-05-2007
51 Θεωρίες και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 16-03-2007
52 Αναζητώντας το νόημα και το ρόλο της αφήγησης και του παραμυθιού 24-11-2006
53 Αφήγηση – Παραμύθι – Ψυχολογία: Από το λαϊκό αφηγητή στην παιδαγωγική πράξη 18-05-2006
54 Η Ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη 13-05-2006
55 Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές διαστάσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης 12-05-2006
56 Διαθεματικές εργασίες πεδίου 27-10-2005
57 Σώμα, εκπαίδευση και βιωματική γνώση 05-11-2004
58 Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού 14-11-2003
59 Γλώσσα και Μαθηματικά στην προσχολική ηλικία 22-11-2002
60 Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας 18-10-2001
61 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση 21-10-1999
62 Ψυχολογική ανάπτυξη και αγωγή του μικρού παιδιού 13-11-1994