Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης "Μαρία Αμαριώτου"

Διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος:                       Μουδατσάκις Τηλέμαχος, Καθηγητής                 τηλ. γρ.: 2831 0 77588

Αντιπρόεδροι:                  Ζερβού Αλεξάνδρα,    Καθηγήτρια                τηλ. γρ.: 2831 0 77589

                                        Μακράκης Βασίλειος      Καθηγητής     τηλ. γρ.: 2831 0 77625

Εκπρόσωπος λοιπού διδακτικού προσωπικού:

                                         Μητροφάνης Ιωάννης,  Ι.Δ.Α.Χ.                    τηλ. γρ.: 2831 0 77947

Εκπρόσωποι μετεκπαιδευομένων στο Δ.Σ.:

α) Γενικής Αγωγής:          Γαλεράκη Ευαγγελία, Δασκάλα Π.Ε.     

β) Ειδικής Αγωγής:           Τσομπανίδου Δάφνη,  Δασκάλα  Π.Ε.               

Εκπρόσωποι μετεκπαιδευομένων στην Γ.Σ.Ε.Σ.:

 

 

 

  Γραμματεία

 

 

τηλ. γρ.:  2831 0 77640

Fax  γρ:  2831 0 77676

E-mail: didgram@edc.uoc.gr      

 τηλ. γρ.: 2831 0 77641                                                      

επιστροφή