αρχική σελίδα περιλήψεις εισηγήσεων

πρόγραμμα

διδασκαλείο

κείμενα εισηγήσεων

πληροφορίες

γράψτε μας

 

 

 

Ημερίδα πληροφορικής

Σάββατο 5 Μαΐου 2001

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Διδασκαλείο Δ.Ε. "Μαρία Αμαριώτου"

 

Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης σε συνεργασία με το Σύλλογο Μετεκπαιδευομένων Εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία του Παν/μίου Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα, με θέμα: "Η πληροφορική στην εκπαίδευση" το Σάββατο,5 Μαΐου 2001.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (τηλ: 0831-77640, fax:0831-77641, e-mail: didgram@edc.uoc.gr). Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε  2.500 δρχ. και μπορεί να καταβληθεί κατά την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας.

 

άγω 

(τριμηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό σε ηλεκτρονική μορφή