1 Απριλίου 2000
Ημερίδα με θέμα:
"Παιδιά με δύσκολη συμπεριφορά στη Σχολική Τάξη"

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Βάμβουκας  Μιχαήλ                  Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

                                              Πανεπιστήμιο  Κρήτης

Βουϊδάσκης  Βασίλειος             Αναπλ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό 

                                                 Τμήμα Δ.Ε.  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπαδογιαννάκης  Νικόλαος   Αναπλ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό

                                  Τμήμα Δ.Ε.  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανδρεαδάκης  Νικόλαος          Δρ. διδάσκων Π.Δ. 407

Πεδιαδίτης  Αλέξανδρος          Μετεκπαιδευόμενος δάσκαλος

Μπαγκέρη   Μαρία                   Μετεκπαιδευόμενη δασκάλα

Τερτίπης   Δημήτριος                 Μετεκπαιδευόμενος δάσκαλος                                            

Ελευθεράκης  Θεόδωρος         Προϊστάμενος Γραμματείας    

                                                Διδασκαλείου Δ.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προκοπάκης  Προκόπης         Αποσπασμένος δάσκαλος στη

                                              Γραμματεία του Διδασκαλείου Δ.Ε.

                                                                    

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ          

Έναρξη ημερίδας

9:00 – 9:15   Χαιρετισμοί

1η Ενότητα

Προεδρεύει:Μιχαήλ  Βάμβουκας

9:15 – 10:15              Το τεστ «ΑΘΗΝΑ» και η χορήγησή του

 Νικόλαος   Γιαννίτσας

                                        Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ,

                                        Πανεπιστήμιο Αθηνών

10:15 – 12:00            Δυσλεξία και η αντιμετώπισή της

 Γεώργιος  Παυλίδης

                                        Καθηγητής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

12:00 - 12:30                 Διάλειμμα

2η Ενότητα

Προεδρεύει:Βασίλης  Βουϊδάσκης

12:30 -  1:30              Ηθική Δράση και Διαδικασίες Διαμόρφωσης των

                                         Ηθικών Προσανατολισμών των Δύο Φύλων

                                         Μάριος  Πουρκός

                                          Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας,

                                          Πανεπιστήμιο Κρήτης

12:30 – 2:30                 Συναισθηματική Νοημοσύνη

                                          Ιωάννης  Νέστορος

                                          Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας,

                                          Πανεπιστήμιο Κρήτης

*Στο διαθέσιμο χρόνο κάθε ομιλητή περιλαμβάνεται η εισήγηση του και συζήτηση.