ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε.

«Μαρία Αμαριώτου»

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μετ/νων Εκπ/κών στα Διδασκαλεία

του Πανεπιστημίου Κρήτης

«Έλλη Αλεξίου»

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

«ΠολυσυστημικΗ προσΕγγιση του παιδιοΥ:

Σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές τάσεις

 στην Ειδική Αγωγή και την Σχολική Ψυχολογία»

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ 2004

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Αμφιθέατρο Δ3

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  28310 77640

Fax:  28310  77641

Email: didgram@edc.uoc.gr

http// :www.edc.uoc.gr/didkritis

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βάμβουκας Μιχάλης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόεδρος Διδασκαλείου Δ.Ε.

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Χουρδάκης Αντώνιος

Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου Δ.Ε.

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Κουρκούτας Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Τζενάκη Μαρία

Δρ. Παιδαγ., Σχολική Σύμβουλος, Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε.

Χρηστίδης Κων/νος

Δ/ντής Εκπ/κού Τομέα Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνου

Αυγενάκη Ουρανία

Προϊστ.Γραμματέας Διδασκαλείου Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης

Πεδιαδίτης Αλέξανδρος

Γραμματέας Διδασκαλείου Δ.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατάκης Ευάγγελος

Πρόεδρος Συλλόγου Μετ/νων Εκπ/κών

στα Διδασκαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ζυμβρακάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μετ/νων Εκπ/κών

στα Διδασκαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καρπουχτσής Συμεών

Μετεκπαιδευόμενος Δάσκαλος Ειδ. Αγωγής

Γρηγοράκης Ιωάννης

Μετεκπαιδευόμενος Δάσκαλος Γεν. Αγωγής

Χαχλάκης Ιωάννης

Μετεκπαιδευόμενος Δάσκαλος Γεν. Αγωγής

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟNΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βάμβουκας Μιχάλης

Πρόεδρος Διδασκαλείου Δ.Ε.

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Κουρκούτας Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Βασιλάκη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σπαντιδάκης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Τζενάκη Μαρία

Δρ. Παιδαγ., Σχολική Σύμβουλος, Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

09:00 - 09:30

Υποδοχή - Εγγραφές

09:30 – 09:45

Χαιρετισμοί

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύων: Κ. Συνοδινού, Πάντειο Παν/μιο Αθηνών, Ε. Βασιλάκη, Παν/μιο Κρήτης

09:45 -10.05

Τάνταρος, Σ.

Επικ. Καθηγητής, Π.Τ.Π.Α.-Παν/μιο Πατρών

«Γονικότητα και ανάπτυξη παιδιού»

10:05 - 10:25

Καφέτσιος, Κ.

Επικ. Καθηγητής, Τμ. Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης

«Τύποι δεσμού στην οικογένεια και προβληματικές συμπεριφορές»

10:25 – 10:45              

Κουρκούτας, Η.

 Επικ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Παν/μιο Κρήτης,

« Παιδί, Οικογένεια, Σχολείο: μία ολιστική ψυχοδυναμική προσέγγιση».

10.45 - 11.05

Προκοπίου, Α.

Παιδοψυχίατρος-  Κ.Ψ.Υ. Χανίων

 «Συστημική Παρέμβαση στην οικογένεια: παρουσίαση περίπτωσης σχολικής φοβίας»

11:05 – 11:25

Διάλειμμα - Καφέ

11:25 – 11:45

Θεατρικό Δρώμενο από το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου.

Συνοδεύουν με μουσικούς αυτοσχεδιασμούς ο Δ. Αντωνακάκης(Διδάσκων Παν/μίου Κρήτης) στο πιάνο και ομάδα μετεκπαιδευομένων δασκάλων ειδικής αγωγής, στα κρουστά.

Συμμετέχει η Δ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου

11:45 – 12:05

Ματσόπουλος Α.

 Επικ. Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε.-Παν/μιο Κρήτης,

« Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα: Στρατηγικές παρέμβασης»

12:05 – 13:00

Ερωτήσεις -Συζήτηση-Κλείσιμο πρωινής συνεδρίας

13:00

Διάλειμμα-Φαγητό

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρεύων: Η. Κουρκούτας, Παν/μιο Κρήτης, Ε. Βασιλάκη, Παν/μιο Κρήτης

15:00 – 15:30

Συνοδινού, Κ.

Αν. Καθηγήτρια Πάντειο Παν/μιο Αθηνών

 «Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στον αυτισμό»

15:30 – 15:50

Σπαντιδάκης, Ι.

Επικ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.-Παν/μιο Κρήτης,

«Προβλήματα παραγωγής Γραπτού Λόγου, ο ρόλος του δασκάλου.»

15:50 – 16:10

Τζενάκη, Μ.

Δρ. Παιδαγωγικής. Σχολική Σύμβουλος, Διδάσκουσα, -Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

«Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά .με Ειδικές Ανάγκες στα πλαίσια του «κανονικού» Σχολείου»

16:10 – 16:30

Περικλειδάκης, Γ.

 Δρ. Παιδαγωγικής, Διδάσκων-Π.Τ.Δ.Ε.-Παν/μιο Κρήτης,

«Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: τα προβλήματα γραφής και ανάγνωσης των αριθμών»

16:30 – 16:50

Κουρκούτας Η.,

 Επικ. Καθηγητής-Π.Τ.Δ.Ε.-Παν/μιο Κρήτης

«Βασικές αρχές επιμόρφωσης των Ειδικών Παιδαγωγών: όρια και προοπτικές»

16:50 - 17:15

Συζήτηση

17:15

Κλείσιμο εργασιών- Χορήγηση βεβαιώσεων