ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000

 

"Παιδιά με δύσκολη συμπεριφορά στη Σχολική Τάξη"

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2000

 

"Πολιτισμός και Εκπ/ση: Δυναμική ώσμωση στην Παιδαγωγική διαδικασία"

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

 

"Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας: Θεωρία και πράξη"

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2001

 

"Ημερίδα Πληροφορικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

 

"100 χρόνια από την ίδρυση Διδασκαλείου στην Κρήτη"

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2002 "Ειδική Αγωγή, Μαθησιακές Δυσκολίες και υποστηρικτική τεχνολογία. Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμοί "
ΣΑΒΒΑΤΟ 8  ΜΑΪΟΥ 2004 Πολυσυστημική Προσέγγιση του παιδιού: Σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές τάσεις στην Ειδική Αγωγή και την Σχολική Ψυχολογία
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Σύγχρονοι προβληματισμοί για την εκπαίδευση με αφορμή το παράδειγμα της Φιλανδίας
Σάββατο 13  Κυριακή 14 Μαΐου 2006 "Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ"