4.4 Τάση  ηλεκτρικού ρεύματος - Διαφορά δυναμικού

 

 

Για να επιτευχθεί συνεχής ροή φορτίου σε ένα ηλεκτρικό αγωγό θα πρέπει να αποτελεί μέρος κλειστού κυκλώματος και να εξασφαλιστεί με κάποιο τρόπο η διατήρηση της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αγωγού καθώς το φορτίο ρέει από τη μια άκρη στην άλλη.

Όπως και στην περίπτωση των δύο δοχείων με νερό η ροή του νερού από το ένα δοχείο στο άλλο εξασφαλίζεται με κατάλληλη αντλία που διατηρεί τη στάθμη του του νερού στο ένα δοχείο υψηλότερα από ότι στο άλλο, έτσι και στην περίπτωση του αγωγού εξασφαλίζεται η σταθερή διαφορά δυναμικού στα άκρα του αγωγού με την παροχή ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ) από μια ηλεκτρική πηγή.

 

 

Στη διπλανή εικόνα μπορείς να δεις την αντιστοιχία κυκλώματος νερού και κυκλώματος ρεύματος.

Ορισμός

Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αγωγού ονομάζεται και τάση στα άκρα του αγωγού και συμβολίζεται όπως και το δυναμικό με το λατινικό γράμμα (V)

 

Η τάση στα άκρα του αγωγού απλού κυκλώματος είναι η ίδια με την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής (μπαταρία ή κάποιου είδους γεννήτρια) και συνήθως αναγράφεται πάνω στην πηγή. Πρέπει να προσέξουμε ότι η ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) δεν είναι δύναμη αλλά είναι ενέργεια ανά μονάδα φορτίου. 

Η μονάδα μέτρησης της τάσης και της ΗΕΔ στο σύστημα S.I. είναι 1 J/C δηλαδή είναι το 1 V (Volt).

9η Άσκηση αυτοαξιολόγησης

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Τι είναι η Ηλεκτρεγερτική Δύναμη Πηγής (ΗΕΔ)

α) Είναι η ηλεκτρική δύναμη που έχει μια ηλεκτρική πηγή;                    

β) Είναι η ηλεκτρική ενέργεια που περιέχει μια πηγή;                          

γ) Είναι ηλεκτρική ενέργεια της πηγής ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου;                                                    

Έλεγχος απάντησης

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΟΜΕΝΗ