Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Αιγαίο, μια θάλασσα γεμάτη πολιτισμό

Συντελεστές

Αντωνοπούλου Μαρία,
Γούσιας Φώτης,
Κοτορλού Ευθυμία,
Ταγκάλου Αγγελική,
Φιλιππούσης Γιώργος,

Συνοπτική Παρουσίαση (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

βίντεο με θέμα τη Μυτιλήνη

βίντεο με θέμα τη Ν. Σμύρνη

κείμενα αφήγησης για τα δύο βίντεο

(δεν έχουν εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Λίγα λόγια για τα βίντεο, βάση για την εισαγωγή - άνοιγμα  της τηλεδιάσκεψης, την αφήγηση και τη συζήτηση των μαθητών

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μικρασία 1922»,το οποίο κατασκευάστηκε από τους σπουδαστές του τμήματος: Μ. Αντωνοπούλου, Φ. Γούσια, Α. Ταγκάλου, Γ. Φιλιππούση

χάρτης Ελλάδας

χάρτης Μικράς Ασίας

Slide show αφόρμησης

2 βίντεο καταστροφής Σμύρνης

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία