Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας

Συντελεστές

Ζαράνη Φλώρα, Κλωστράκη Γεωργία, Σαμαλτάνη Ελπίδα, Παναγιώτου Χριστιάνα, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Χαλκιοπούλου Παρασκευή, Χρυσοστόμου Αγγέλα

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

2η Τηλεδιάσκεψη

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3γ. Φύλλα Εργασίας προετοιμασίας3 (παιχνίδι ναυμαχία)

Φύλλα Εργασίας προετοιμασίας4

Φύλλα Εργασίας προετοιμασίας6

 i) 2 ενημερωτικά δελτία φτιαγμένα με το λογισμικό Publisher για να έχουν τη μορφή φύλλου εφημερίδας

ενημερωτικο δελτίο1

ενημερωτικο δελτιο2
ii) 2 φύλλα εργασίας: α. Προβλήματα με ποσοστά στα %
β. Φτιάχνω ένα ραβδόγραμμα  

video σχετικό με το καράβι (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας