Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Το δάσος, πηγή ζωής

Συντελεστές

 

Κασιδάκη Σοφία
Κοτοπούλη Γαρυφαλλιά
Κουτλή Μυρσίνη
Μπασματζίδης Γεώργιος

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1γ. Φύλλα Εργασίας Προετοιμασίας (βλ. 1δ.)

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2γ. Φύλλα Εργασίας (βλ. 2δ)

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Εκθέσεις παιδιών για προσδοκίες πριν από Τ/Δ

Ολιγόλεπτο βίντεο (swf) αφόρμησηςκαι κείμενο του WWF για τα είδη των δασών και τις καμένες περιοχές της χώρας μας

Το κείμενο του WWF ηχογραφημένο (mp3)

Εννοιολογικός χάρτης που θα συμπληρωθεί από τους μαθητές (isf)

  Προβολή παρουσίασης σχετικά με τις ζώνες βλάστησης

  Φύλλο εργασίας που αναφέρεται στην πυραμίδα με τις ζώνες βλάστησης (υψομετρικά)

  Εκτελέσιμο αρχείο (drag and drop) για τις ζώνες βλάστησης

  Εικόνες ζώων

  Εικόνες φυτών

  Διαφάνεια με την πυραμίδα που απεικονίζει τα ζώα και τα φυτά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους

  Φύλλο εργασίας όπου θα αποτυπώσουν τα παιδιά τις σκέψεις του σχετικά με το τι σημαίνει «το δάσος» γι' αυτά

  Φύλλο αξιολόγησης μετά την Τ/Δ

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας (βλ. 3δ.)

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Εκθέσεις παιδιών για προσδοκίες πριν από Τ/Δ

Ένα άρθρο με ταξιδιωτικές εντυπώσεις από το δάσος στο Φρακτό

Το παραμύθι «Το δάσος που το' σκασε»

Εκπαιδευτικά λογισμικά: Multimedia Builder, Hot Potatoes, Word

Χρήση διαδικτύου (αξιοποίηση της μηχανής αναζήτησης  google)

Φύλλο αξιολόγησης μετά την Τ/Δ

 

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας (βλ. 4δ.)

Βιβλιογραφία