Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Διαφήμιση και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Συντελεστές

 

Ειρήνη Βέμμου 

Αικατερίνη Bίγκου 

Δημήτριος Γκότζος  

Αθανάσιος Λιάκος 

Χρήστος Χαντζής


1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Παρουσίαση: 1ο Δημοτικό Αγρινίου

Παρουσίαση: 11ο δημοτικό Σχολείο Καλαματας

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Βίντεο αφόρμησης με ήρωα τον Woody τον Τρυποκάρυδο (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Παραπλανητική  αφίσα που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί (Διαφήμιση conn-x talk)

Ενημερωτικό ραδιοφωνικό σποτ που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί (ΣΚΑΙ - Εcoweek2007) http://www.ecoweek.netfirms.com/

ecoweek/files/2007/files/skai_radio_spot.mp3 )

Τηλεοπτική διαφήμιση που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί και έχει ως στόχο την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων (Sprite free runing)

http://www.youtube.com/watch?v=gTRrIqFgus8

Έντυπη διαφήμιση κοινωνικού περιεχομένου που παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί (Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα - περιοδικό «Καλειδοσκόπιο», τεύχος 30).

 

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή

4γ. Φύλλα Εργασίας

Φύλλο έκθεσης προσδοκιών  

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

Βιβλιογραφία