Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Ο Διονύσιος Σολωμός

Συντελεστές

Βλαχάκου Μαρία, Στάικος Παναγιώτης, Ψαρρά Ειρήνη

Συνοπτική Παρουσίαση
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας
2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2β. Σχέδιο Μαθήματος
2γ. Φύλλα Εργασίας
2δ. Υποστηρικτικό Υλικό
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

«Και εσυνέβηκε» ηχητικό

«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (Ανθολόγιο, σελ. 190)

5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Συμπεράσματα