Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Ελλάδα - θάλασσα - λογοτεχνία

Συντελεστές

Καρασούλη Γεωργία, Μπάρλου Ευθαλία, Πετροδασκαλάκη Γεωργία

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Παρουσιάσεις power point (pdf)

Χίου

Σκιάθου

Κείμενα

Χίος

Σκιάθος

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Πηγές

Συμπεράσματα