Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Επικοινωνούμε έτσι ... κι αλλιώς

Συντελεστές

Γκαϊδατζόγλου Θανάσης, Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας, Μασούρου Βαρβάρα, Ξαγοράρης Δημήτρης, Παναγιωτάκη Παναγιώτα, Τσαμπάζη Παναγιώτα

1η Τηλεδιάσκεψη

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Παρουσίαση του Σιμόπουλου

Παρουσίαση της πόλης της Καβάλας (βίντεο και Power Point)

Εικονικό υλικό από βραχογραφίες (Power Point)

 

2η Τηλεδιάσκεψη

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Η ιστορία της επικοινωνίας (Power Point)

3η Τηλεδιάσκεψη
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό