Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Διδακτική Φυσικών Επιστημών - ΟΠΤΙΚΗ

Συντελεστές

 

Μπάρτζη Νατάσα

Νάση Ζωή

Ζάντζα  Βασιλική

Ασπιώτης  Περικλής


1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Διαφάνειες παρουσιάσεων για το Φως

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

2γ. Φύλλα Εργασίας (βλ. 2δ)

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις Internet: Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. - εικονικό εργαστήριο οπτικής από το δικτυακό τόπο e-yliko του ΥΠΕΠΘ, Ασκήσεις υπολογιστή (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος) τρίγωνα, γεωγραφικές συντεταγμένες, Διαφάνειες παρουσιάσεων (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος) με θέμα, τρίγωνα, Γη, Γεωγραφικές συντεταγμένες (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος), το Ηλιακό ρολόι (παρουσίαση που δημιουργήθηκε με πληροφορίες από το δικτυακό τόπο www.sundials.gr), τη Φωτοσύνθεση (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος) και την Έκλειψη ηλίου (Σταμάτης Δανιήλας, εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής).

Παρουσίαση Τρίγωνα

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγραφικά στοιχεία της Γης

Ηλιακό ρολόι

Φωτοσύνθεση

Φωτοσύνθεση video (wmv)

Έκλειψη ηλίου

 

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή

4β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

Βιβλιογραφία