Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Η θάλασσα - Το καράβι στη ζωή των Ελλήνων

Συντελεστές

Καββαδία Ευανθία, Κοτίνη Ελένη                                 

Συνοπτική Παρουσίαση
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

video Κέρκυρα-Ρόδος (δεν έχουν ειαχθεί λόγω μεγέθους)

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2δ. Υποστηρικτικό Υλικό
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό
5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας
5δ. Υποστηρικτικό Υλικό
Παράρτημα  
Συμπεράσματα