Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Το καράβι

Συντελεστές

Ιωάννα Κοσμίδου, Νικόλαος Μπαλκίζας,
Δημήτριος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος

 

Εισαγωγή
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Αρχείο 1: Παρουσίαση με Powerpoint του συμπλέγματος των Κυκλάδων

Αρχείο 2: Παρουσίαση με Powerpoint του συμπλέγματος των Επτανησίων

Αρχείο 3: Παρουσίαση με Powerpoint του νησιού της Νάξου

Αρχείο 4: Παρουσίαση με Powerpoint του νησιού της Κέρκυρας

Αρχείο 5: Παρουσίαση με Powerpoint του 2ου δημοτικού σχολείου Νάξου

Αρχείο 6: Παρουσίαση με Powerpoint του 5ου δημοτικού σχολείου Κέρκυρας

Αρχείο 7: Παρουσίαση με Powerpoint της Στ' τάξης δημοτικού του 2ου δημοτικού σχολείου Νάξου.

Αρχείο 8: Παρουσίαση με Powerpoint της Στ' τάξης δημοτικού του 5ου δημοτικού σχολείου Κέρκυρας (χρήση video). (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Αρχείο 9: Φάκελος που περιέχει όλες τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω παρουσιάσεις

Αρχείο 10: Φάκελος που περιέχει τα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω παρουσιάσεις (δεν έχουν εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Αρχείο 11: Φάκελος που περιέχει τα video που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω παρουσιάσεις (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Αρχείο 12: Παρουσίαση με Powerpoint φωτογραφιών που σημάδεψαν την Ελληνική Ιστορία

 

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2γ. Φύλλα Εργασίας

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Αρχείο 13: PowerPoint για τον Ελύτη

Αρχείο 14: PowerPoint με το ποίημα  «Το Τρελοβάπορο» μελοποιημένο

Αρχείο 15: Φάκελος που περιέχει τα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω παρουσιάσεις (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Αρχείο 16: Word με τα γραμματολογικά στοιχεία του ποιήματος

Αρχείο 17: Φύλλο Εργασίας με τον επεξεργαστή κειμένου

Αρχείο 18: Word με το ποίημα  «Το Τρελοβάπορο»

 

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό
Συμπεράσματα