Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Κυκλοφοριακή Αγωγή

Συντελεστές

Θανόπουλος Σωτήρης, Καλλιβωκάς Δημήτρης, Καλογήρου Θωμαή, Καρακίτσου Βασιλική,
Μακρή Κατερίνα, Χριστόπουλος Νίκος

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

  1. Βιντεοκλίπ Αθήνας
    Βιντεοκλίπ Αττικής Οδού
  2. Βιντεοκλίπ Κρήτης & Χανίων
  3. Τραγούδι «Ερωτόκριτος»

(δεν έχουν εισαχθεί λόγω μεγέθους)

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

1. Παρουσιάσεις 2ης Τηλεδιάσκεψης

Η ασφάλεια των οχημάτων

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας

Γνωρίζουμε τα οχήματα

Οδηγείς σωστά το ποδήλατό σου;

Οδική σήμανση και σηματοδότηση

Συμπεριφορά πεζών
2. Βίντεο «Η ζώνη μας δένει με τη ζωή» (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

 

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό