Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Μικρασιατική Καταστροφή-Πρόσφυγες-Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συντελεστές

Γεωργούλη Ιωάννα,  Κατσογιάννη Ευαγγελία        

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Eικόνες Πριν και Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή...

Δεν έχουν προστεθεί λόγω μεγέθους

PROSFYGIA.mp3

mikripatrida.wav.wav

 

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2δ. Υποστηρικτικό Υλικό
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας

5δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Δεν έχουν προστεθεί λόγω μεγέθους

smirni.mp3

Συμπεράσματα
   
Συμπεράσματα