Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Μικρασιατική Καταστροφή
Η τραγωδία του Νέου Ελληνισμού

Συντελεστές

Δοκιμάκη Μαρία, Μπαλοθιάρη Βασιλεία                                 

Συνοπτική Παρουσίαση
1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας
2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό
5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας
5δ. Υποστηρικτικό Υλικό
Συμπεράσματα