Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Η Ναυμαχία των Σπετσών

Συντελεστές

Ιωάννου Μαριάννα, Μεγρέμη Αναστασία            

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

video1

video2

video3

video4 (Σπέτσες) δεν έχει εισαχθεί

video5 (Κέρκυρα) δεν έχει εισαχθεί

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό
5η Τηλεδιάσκεψη
5α. Περιγραφή
5γ. Φύλλα Εργασίας
Συμπεράσματα