Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Νερό-Πηγή ζωής για τον Πλανήτη - ένα ανεκτίμητο αγαθό

Συντελεστές

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΛΥΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΙΑΝΤΖΗ ΓΚΟΛΦΩ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Κολλάζ

Παρουσίαση Σχολείου Χίου

Παρουσίαση Σχολείου Μαγούλας

Video νερό (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

3γ. Φύλλα Εργασίας

 

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή

4β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

4γ. Φύλλα Εργασίας

 

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

Βιβλιογραφία