Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα:Το νερό ..νεράκι

Συντελεστές

 

Κονιδάρη Χριστίνα

Μακρίδου Ράνια

Μαυρουδή Μαριλένα

Χαραλαμπίδη Μαρίνα


1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

1γ. Φύλλα Εργασίας Προετοιμασίας

 

1δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Παρουσίαση Λευκάδας (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Video για τη Λευκάδα (δεν έχει εισαχθεί λόγω μεγέθους)

Δημοτικό Σχολείο Κλήρου: Στιγμές από τη σχολική ζωή

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

3γ. Φύλλα Εργασίας

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή

4β. Προετοιμασία Τηλεδιάσκεψης

Σχέδιο Μαθήματος

4γ. Φύλλα Εργασίας

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

Βιβλιογραφία