Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Η θάλασσα - Το καράβι στη ζωή των Ελλήνων

Συντελεστές

Ράλια Θωμά, Θανάσης Κοτίνης, Λητώ Παναγιωτίδου, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Αριάδνη  Πόρποδα, Ιωάννα Τύρου

 

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
1γ. Φύλλα Εργασίας
2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή
2δ. Υποστηρικτικό Υλικό
3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό