Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Συντελεστές

Αναστασία Τσακίρη
Ισιδώρα Σκανδάλη
Μαρία Μπερή
Χρυσάνθη Μπόλωση

 

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή
2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

Φύλλα Εργασίας2

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή

3δ. Υποστηρικτικό Υλικό

 

4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή

 

4δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Βιβλιογραφία

Συμπεράσματα