Σχέδια Διαθεματικής Διδασκαλίας για την Τηλεδιάσκεψη

Θέμα: Το νερό στην καθημερινή ζωή

Συντελεστές

Αγγελοπούλου Ιωάννα, Γωνιωτάκη Φωτεινή, Καπετοπούλου Πανωραία, Μέτου Μαρία, Μοίρας Παναγιώτης, Τσούρα Ανδρονίκη

1η Τηλεδιάσκεψη
1α. Περιγραφή

1γ. Φύλλα Εργασίας

 

2η Τηλεδιάσκεψη
2α. Περιγραφή

2δ. Υποστηρικτικό Υλικό

Παρουσίαση εργασιών

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΤΣ : video (δεν έχουν εισαχθεί λόγω μεγέθους)

 

3η Τηλεδιάσκεψη
3α. Περιγραφή
3γ. Φύλλα Εργασίας
3δ. Υποστηρικτικό Υλικό
4η Τηλεδιάσκεψη
4α. Περιγραφή
4γ. Φύλλα Εργασίας
4δ. Υποστηρικτικό Υλικό