Γενικές Πληροφορίες


Από την σελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου http://www.eap.gr/education/index_education.htm

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΕΚΠ 65 "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση"

 

Σκοπός της Θ.Ε.:

Η Θεματική Ενότητα  επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 α) σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της

β) σχέσεις και επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων

γ) σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.

Η Θεματική Ενότητα προσεγγίζει επίσης τα εξής σημαντικά στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: γραπτές εργασίες και μεθοδολογία αξιολόγησής τους, διοργάνωση ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων, βασικές αρχές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

γ) Η διάρθρωση της Θ.Ε.:

1.         Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα

2.         Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων

3.         Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία (έντυπο υλικό και υλικό που βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία).

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
 
  • Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα

  • Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων

  • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία (έντυπο υλικό και υλικό που βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία).

Διοικητικός Υπεύθυνος :

Παναγιώτης Μανωλόπουλος- Λυδία Αποστολάκη

Τηλ.:2610 367323 - 2610 367337 - Fax: 2610 367348 - e-mail: ekp@eap.gr

 

Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού :

Σταυρούλα Πλέρου

Τηλ.: 2610 642723 - Fax: 2610 642721 - e-mail: plerou @eap.gr