Πανεπιστήμιο Κρήτης    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

                      Διδασκαλείο Δ.Ε        Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής

                        Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης   

                    Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής   

Επιμελητήριο Ρεθύμνης

 

1η Πανελλήνια ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

με Διεθνή Συμμετοχή

"ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Πανεπιστημιούπολη - Ρέθυμνο

23&24 Οκτωβρίου 2004

Σκοπός Αντικείμενο

 

Θεματικές Ενότητες

Εγγραφή

Διαμονή - Μετάβαση

Επιτροπές

 

Πρόγραμμα

Επικοινωνία


Με την Υποστήριξη

 

               

Πλαίσιο κειμένου: Εκδόσεις Ατραπός

 

 

Πλαίσιο κειμένου: Δήμος  Ρεθύμνης

       

Πλαίσιο κειμένου: ΑΧΟΝ Academy
Χανίων - Ρεθύμνου


Τελευταία Ενημέρωση 10/10/2004

 

Σκοπός Αντικείμενο

Ταυτότητα: Η Κοινωνία της Πληροφορίας θα αποτελέσει το νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο στις αρχές του 21ου αιώνα. Ο τομέας της δια βίου εκπαίδευσης αποκτά πρωτεύουσα σημασία, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την συνεχή ανανέωση της παρεχόμενης γνώσης σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων και συνεχών μεταβολών. Η ευρεία διάδοση και χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσδίδει στην διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον αναμφισβήτητο προπομπό των επερχόμενων εξελίξεων. 

Ακροατήριο: Αναμένεται να το παρακολουθήσούν 300 συμμετέχοντες  (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, και άλλοι ενδιαφερόμενοι). 

Σκοπός:Ο σκοπός της Πανελλήνιας Διημερίδας είναι να παρουσιαστούν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τόσο σε σχέση με  το θεωρητικό όσο και με το πρακτικό σκέλος της Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έτσι ώστε να αναδειχθεί σε ένα γόνιμο και δημιουργικό βήμα διαλόγου. 

Σύνδεση με την τοπική Κοινωνία: Η Πανελλήνια Διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για την Τοπική Κοινωνία, καθώς εισάγει ένα θέμα όπως η δια βίου εκπαίδευση και οι νέες τεχνολογίες, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  Επίσης θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης του πανεπιστημίου με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης των πολιτών του νομού μας .

Τεχνολογικές Καινοτομίες

·        Εισηγήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης

·        Το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω του Διαδικτύου από την εικονική αίθουσα διαλέξεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Θεματικοί άξονες

 

     

Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Πρώτη Ανακοίνωση

Ιούνιος  2004

Δεύτερη Ανακοίνωση

Σεπτέμβριος 2004

Διοργάνωση 23-24 Οκτωβρίου 2004

 

.