ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

κουκκίδα

Σκοπός

κουκκίδα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

κουκκίδα

Λέξεις κλειδιά

κουκκίδα

Εισαγωγικό σημείωμα

κουκκίδα

Περιεχόμενα

κουκκίδα

Οδηγός μελέτης

κουκκίδα

Σκοπός

κουκκίδα

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  είναι η διδασκαλία του μέρους της ενότητας της Φυσικής "Ηλεκτρισμός", η παρουσίαση πειραμάτων της συγκεκριμένης ενότητας, η επεξήγησή τους, καθώς επίσης και η καθοδήγηση εκτέλεσης τέτοιων πειραμάτων με απλά μέσα.

κουκκίδα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την μελέτη του στο εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον ο χρήστης θα είναι ικανός:

Να διατυπώνει τους ορισμούς βασικών εννοιών του "Ηλεκτρισμού".

Να ξεχωρίζει τις βασικές έννοιες μεταξύ τους.

Να περιγράφει τη δομή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Να κατασκευάζει απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.

Να χρησιμοποιεί απλά υλικά για την εκτέλεση πειραμάτων "Ηλεκτρισμού" στο σχολικό εργαστήριο.

Να παρουσιάζει προσομοιώσεις πειραμάτων "Ηλεκτρισμού".

Να περιγράφει την πορεία εκτέλεσης βασικών πειραμάτων του "Ηλεκτρισμού".

Να εκτελεί βασικά πειράματα "Ηλεκτρισμού".

Να διδάσκει βασικές έννοιες του "Ηλεκτρισμού" σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.

κουκκίδα

Λέξεις κλειδιά

κουκκίδα

Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρικός πυκνωτής, ηλεκτρικό κύκλωμα, νόμος του Ohm, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική τάση, ηλεκτρική αντίσταση, συνδεσμολογία σε σειρά, παράλληλη συνδεσμολογία.

κουκκίδα

Εισαγωγικό σημείωμα

κουκκίδα

Ο όρος ηλεκτρισμός αναφέρεται σε ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων που, στη μια ή την άλλη μορφή, αφορούν σχεδόν τα πάντα γύρω μας.

κουκκίδα

Από τους κεραυνούς μέχρι τη φωτοβολία ενός λαμπτήρα, από τις δυνάμεις που συγκρατούν τα άτομα ενωμένα στη μορφή μορίων μέχρι τις ώσεις που διαδίδονται κατά μήκος των νευρώνων μας, ο ηλεκτρισμός είναι πανταχού παρών.

κουκκίδα

Πάμπολλες συσκευές της σύγχρονης τεχνολογίας, από τους φούρνους μικροκυμάτων μέχρι τους υπολογιστές, βασίζονται στον έλεγχο του ηλεκτρισμού.

κουκκίδα

Στη σημερινή εποχή, την εποχή της τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο οι έννοιες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντηρηθεί και να επαυξηθεί η τωρινή μας ασφάλεια, ευμάρεια και ευημερία.

κουκκίδα

Περιεχόμενα

  1. Ηλεκτρικό φορτίο

  2. Νόμος Coulomb

  3. Ηλεκτρικό πεδίο

  4. Ηλεκτρικό κύκλωμα

  5. Συνδεσμολογία

 

 

 

 

    ΕΠΟΜΕΝΗ