13. Ετεροαναφορές στο Συγγραφικό Έργο

 

Εντοπίστηκαν συνολικά  186 ετεροαναφορές[1] :

78 σε ελληνόγλωσσες και 109 σε ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις.

 

13.1 Αναφορές σε Μονογραφίες

 

 

[8.2.1] Anastasiades, P. (2009).  Interactive Videoconferencing and Collaborative Distance Learning for Κ-12 Students and Teachers: Theory and Practice. NY: Nova Science Publishers, Inc  ISBN: 978-1-60692-185-2

1.       Farid, F., Shahrestani, S., & Ruan, C. (2013). A User-Centric Network Architecture for Sustainable Rural Areas. In Advanced Infocomm Technology (pp. 138-150). Springer Berlin Heidelberg.

2.       Πετροπούλου, Ο., Βασιλικοπούλου, Μ., & Ρετάλης, Σ. (2011). Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εμπλουτισμένων ρουμπρικών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(3), σ-195.

 

 

 

8.2.2 Αναστασιάδης, Π. (1999). Η ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας: Η αναγκαιότητα θέσπισης ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου – Συγκριτική παρουσίαση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αθήνα:  ΑΛΦΑ

ISBN: 960-8018-00-5

1.        Αναφορά στο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δηµόσιο Management και νέες τεχνολογίες: παρεµβάσεις του ΕΠΚτΠ στην Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. http://www.ekdd.gr/docs/ESDD/Sem_Erg_ID/Gen_Dioik/s0104a.pdf

2.         Αναφορά από Φραγγεδάκη, Αντώνη (2003), Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών και Λαϊκών Βιβλιοθηκών για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού, Στα πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, pp. 469-483, Σέρρες (GR).

 

8.2.3 Αναστασιάδης, Π. (2000). Στον αιώνα της Πληροφορίας – Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή». Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη ISBN: 960-14-0265-9

1.        Αναφορά στο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δηµόσιο Management και νέες τεχνολογίες: παρεµβάσεις του ΕΠΚτΠ στην Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. http://www.ekdd.gr/docs/ESDD/Sem_Erg_ID/Gen_Dioik/s0104a.pdf

2.        Αναφορά στο:  Σοφία Καιτατζή Γουίτλοκ (2003): Η επικράτεια των Πληροφοριών, Εκδόσεις Κριτική

3.        Αναφορά στο  Λαζακίδου Α, Χατζιμιτσής Γ & Ευαγγέλου Ι, (2004): Εικονικός Κόσμος και Νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-692-6

4.        Αναφορά από το University of Cyprus, ECTS GUIDE, 2003-2004

5.        http://www.ucy.ac.cy/conferencesE/publicationsE/EPLECTSE.PDF

6.        Αναφορά στο Λαζακίδου Α (2004) :Νέες Δυνατότητες & Προοπτικές στην Κοινωνία των Πληροφοριών",  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-749-3.

7.        Αναφορά από Κυριακή Καρυανού και Βασίλειο Κώστογλου, «Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27 Μαΐου 2001).

8.        Αναφορά στο  Νικολάου Γιώργος (2005): Διαπολιτισμική Διδακτική- Το νέο Περιβάλλον Βασικές Αρχές. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

 

9.        Αναφορά από Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Παπαρρίζος, Π. Νοτόπουλος, «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας». Πρακτικά 16ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΕ. Λάρισα 2003

10.     Kostoglou, V., Paparrizos, K., & Zafiropoulos, C. (2004). Investigating human resource management policies of the ICT labour market. Operational Research, 4(1), 57-72.

11.     Αναφορά στο Κώστογλου Β (2005): Η Απασχόληση των ειδικοτήτων  ΤΠΕ στις επιχειρήσεις Πληροφορικής. Διδακτορική έρευνα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/193/5/Kostoglou.pdf

12.     Χαμπιαούρης, Κ., Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Κ., Παπακώστα, Σ., Γεωργίου, Μ., Κώστα, Κ., Ταλιαδώρος, Γ., Χαραλάμπους, Μ. (2008). Ταξιδεύοντας με τα «Φτερά» του Οίκαδε. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος Α΄, 337-344. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008. Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

13.     Γκίρτζη, Μ. (2009). Το Ιστορικό της «Εισβολής» των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση κι ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο αξιοποίησης νέων λογισμικών του ΥΠΠΟ και άλλων μορφών ΝΤ στην Ιστορία της Δ΄ Τάξης, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος, σελ. 892-893.

14.     Γκιρτζή, Μ., & Μπουντίδου, Α., (2010). «Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ»: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη σχεδιασμένο με ΤΠΕ. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (τόμος ΙΙ, σ. 745-752). Κόρινθος.

15.     Γκιρτζη, Μ. & Μπουντίδου, Α. (2011). Πρόσκληση σε γάμο αυτοκρατορικό στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου και δραστηριότητες σχεδιασμένες με ΤΠΕ. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου.

 

8.2.4  Αναστασιάδης Π. (2001). Τα Πληροφοριακά Συστήματα διοίκησης στη νέα οικονομία – Η νέα ψηφιακή μηχανογραφημένη επιχείρηση». Αθήνα: ΑΛΦΑ

 

1.        Αναφορά στο  Λαζακίδου Α, Χατζιμιτσής Γ & Ευαγγέλου Ι, (2004): Εικονικός Κόσμος και Νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-692-6

 

 

13.2 Αναφορές σε Κεφάλαια Συλλογικών Τόμων (1)

 

[8.3.1] Anastasiades, P. (2007). Interactive Videoconferencing (IVC) as a Crucial Factor in Distance Education: Towards a Constructivism IVC Pedagogy Model    under a cross curricular thematic approach. In E. Bailey (Ed), Focus on Distance Education Developments. NY: Nova Science Publishers, IncIDEA ISBN: 160021830X

1.       Farid, F., Shahrestani, S., & Ruan, C. (2013). A User-Centric Network Architecture for Sustainable Rural Areas. In Advanced Infocomm Technology (pp. 138-150). Springer Berlin Heidelberg.

 

 

 

 

13.3 Αναφορές σε Κεφάλαια σε Ελληνόγλωσσα Βιβλία

 

8.4.1  Αναστασιάδης, Π. (2000) Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία ης Πληροφορίας. Στο  Αναστασιάδης, Π., Γαλδαδάς, Α., Λαοπόδης, Β., Μιχαλακόπουλος, Β., Παπακωνσταντίνου, Γ., Τσάπελας (Επ). (2000). Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1.        Αναφορά από  Xλαπάνη Γ. & Δημητρακοπούλου Α. (2002). «Χρήση διαδικτύου στην Ελληνική πραγματικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Στα (Επιμ.) Ν. Τζιμόπουλος, Πρακτικά 1ο Συνεδρίου Για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη: Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο., Σύρος, 11-13 Μαΐου 2001., σελ. 598-612

 

8.4.8         Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο και Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Λιοναράκης,Α., (Επ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός

1.        Φραγκάκη, Μ., & Λιοναράκης, Α. (2011). Πολυμορφικό Μοντέλο Κριτικής Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Στοιχεία μιας Ποιοτικής Νοηματοδοτημένης Μάθησης από Απόσταση. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), σ-29.

2.         Γκισίμης, Β. & Αποστολάκης, Ε. (2011). Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Βόρεια Αμερική. Το παράδειγμα των ΗΠΑ και του Καναδά. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 231-241, Loutraki.

3.        Μανούσου, Ε. (2009). Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος.

4.        Σοφός, Α & Παράσχου, Β. (2009). Μελέτη περίπτωσης για τη χρήση του L.M.S. Open E-Class για την υλοποίηση ηλεκτρονικών μαθημάτων από τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. I n: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Β, σελ. 235-250). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

5.        Γκιόσος, Ι., Μαυροειδής, Η. & Κουτσούμπα, Μ. (2008). Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές. Open Education-The Journal for open and Distance Education and Educational Technology, 7(1). Διαθέσιμο στο http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/issue/view/10/showToc.

 

8.4.9 Αναστασιάδης, Π. (2008). Ζητήματα Παιδαγωγικού Σχεδιασμού για την Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Μικτής –Πολυμορφικής- Μάθησης Κοινωνικο-Εποικοδομητική Προσέγγιση. Η Περίπτωση του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ομογένειας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ). Στο Αναστασιάδης, Π. (Επ.), Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της  Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Αθήνα: Gutenberg

 

1.        Φιλιππούσης, Γ. (2011) «Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής». Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου (1271-1276).

2.        Καλογιαννακης, Μ., Παναγιωτάκης, Σ., Σηφάκη, Ε. & Βασιλάκης, Κ. (2011). Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΤΕΙ της Κρήτης. Μελέτη περίπτωσης της ικανοποίησης των φοιτητών/τριών από την υπηρεσία. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 294-302, Loutraki.

3.        Γκούσιος, Χ. & Τζαναβάρη, Μ. (2011). Εφαρμογές των τεχνολογιών της τηλεδιάσκεψης στην παιδαγωγική διαδικασία της εκμάθησης γλωσσών. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 317- 328, Loutraki.

4.        Lionarakis, A., Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T. & Tzanakos, N.  (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 9, (1),p. 5-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 Αναφορές σε εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά Περιοδικά

 

[8.6.2] Anastasiades, P., & Retalis, S. (2002). The Educational Process in the Emerging Information Society: Conditions for the Reversal of the Linear Model of Education and the Development of an Open Type Hybrid Learning Environment. Republished paper to Computers in the Social Studies Journal, Volume10 Number1. ISSN 1090-8595.( January 2002)

1.       Buzzetto-More, N. (2008). Student perceptions of various e-learning components. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 4(1), 113-135.

2.       Amrein-Beardsley, A., Foulger, T. S., & Toth, M. (2007). Examining the Development of a Hybrid Degree Program: Using Student and Instructor Data to Inform Decision-Making. Journal of Research on Technology in Education, 39(4), 331-357.

3.       Goldberg, A. K. (2005). Exploring Instructional Design Issues with Web-Enhanced Courses: What Do Faculty Need in Order to Present Materials On-Line and What Should They Consider When Doing So?. Journal of Interactive Online Learning, 4(1), 40-52.

4.       Goldberg, A., Blocher, M., & Tu, C. H. (2008, March). Teaching without tools: A case study of part-time faculty perceptions and experiences regarding technology training. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2008, No. 1, pp. 1410-1415).

5.       Abdallah, S. (2009). Learning With Online Activities: What Do Students Think About Their Experience?. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 4(2), 1-25.

6.       Bell, J., & Egan, J. LMS Proposal Assignment. ETEC 565A Learning Technologies Selection: Design and Application University of British Columbia

7.       JOHNSON, K., LILLIS, C., & Timothy, H. A. L. L. An Evaluation of the Effectiveness of, and Students Attitudes towards, Technology Enhanced Learning (TEL) in a Clinical Skills Laboratory Environment.

8.       Bell, J., & Falk, C. Final Assignment# 1 Hybrid and Blended Learning Environment Critical Review of Research Literature.

 

[8.6.4]    Anastasiades, P. (2002). The Theory of Information Reversal. Computers and Society, ACM Special Interest Group on Computers and Society (ACM SIGCAS), Volume 32, No .2, pp. 10-16, June 2002.  ISSN 0095-2737.

1.        Αναφορά από Mossissa, D.A.; Rajaravivarma, V. Mechanisms for building intelligent messaging System Theory, 2003. Proceedings of the 35th Southeastern Symposium on 16-18 March 2003 Page(s):291 – 295

2.        Αναφορά στο http://www.al-dia.cl/sistema/tablas/listar.asp?r=2054, Pαgina 10-16Autor/es: Anastasiades, PS, Tutulo: The Theory of Information Reversal 

3.        Αναφορά στο http://www.marciovenicio.hpg.com.br/unicamp/downloads/Reverso.pdf , Department of Energy Control and Systems, School of Electrical and Computer Engineering, State University of Campinas, University of Campinas - UNICAMP – Brazil

4.        Αναφορά από το Consortium of Academic Libraries of Catalonia (CBUC)        http://sumaris.cbuc.es/cgis/sumari.cgi?issn=00952737&idsumari=A2002N000000V000032

 

 

8.6.6 Anastasiades, P. (2002). Towards the Global Information Society: The Enactment of a Regulatory Framework as a Factor of Transparency and Social Cohesion. Lecture Notes in Computer Science, Volume 2510, Issue, pp 527-535. Online publication: October 10, 2002, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002. ISBN:3-540-00028-3

1.       Saiti, A., & Prokopiadou, G. (2009). Impact of information and communication technologies on school administration: Research on the Greek schools of secondary education. In Electronic Government (pp. 305-316). Springer Berlin Heidelberg.

 

 

8.6.8 Anastasiades, P. (2003). Distance Learning in Elementary Schools in Cyprus: The evaluation Methodology and Results ». Computers & Education, vol. 40, no. 1, pp. 17-40(24), Elsevier Science (January 2003)

 

1.        Αναφορά από Α. Ξενοφώντος, Κ. Κενεβέζου, Α. Περίκκου, Κ. Χαμπιαούρης, Η. Χαραλάμπους Δ. Τελλίδου (2009).   Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε». Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

2.        Αναφορά από Ι.Γκίοσο, Η. Μαυροειδή, Μ.Κουτσιούμπα (2008). Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές, Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 4, Number 1, 2008 σ. 47-60 / Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

3.        Χαμπιαούρης, Κ., Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Κ., Παπακώστα, Σ., Γεωργίου, Μ., Κώστα, Κ., Ταλιαδώρος, Γ., Χαραλάμπους, Μ. (2008). Ταξιδεύοντας με τα «Φτερά» του Οίκαδε. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος Α΄, 337-344. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008. Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

4.        Γκιρτζή Μ. (2009). Ανιχνεύοντας την πορεία του E-learning στα ’Χρονικά της Εκπαίδευσης’ και εφαρμόζοντας το σε μια πρόταση για την επιμόρφωση στη Μουσειακή Εκπαίδευση. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Α, σελ. 96-110). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

5.        Αναφορά από Andres Bustamante (2008)   Evaluando el impacto del e-learning en el aula de clase SEMINARIO DE INVESTIGACIO´ N I, JUNIO DE 2008 1,  http://www.andresbustamante.net/academia/unal/maestria-is/seminario-investigacion-1/estado_arte.pdf

6.        Αναφορά από Fang, R., Chu, Y., Lo, H., Weng, Y., Tsai, H. L., and Lee, C. J. (2007). International cooperative learning via the internet: the case study based on APEC ICT model school. In Proceedings of the 6th Conference on WSEAS international Conference on Applied Computer Science - Volume 6 (Hangzhou, China, April 15 - 17, 2007). A. Xu, H. Zhu, S. Y. Chen, B. Yan, Q. Meng, D. Miao, and Y. Fang, Eds. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Stevens Point, Wisconsin, 344-349. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1348359.1348422#

7.      Αναφορά από Fang, R., Lo, H., Weng, Y., and Tsai, H. L. (2007). Mobile learning system using multi-dimension data warehouse concept-based on botanical data. In Proceedings of the 6th Conference on WSEAS international Conference on Applied Computer Science - Volume 6 (Hangzhou, China, April 15 - 17, 2007). A. Xu, H. Zhu, S. Y. Chen, B. Yan, Q. Meng, D. Miao, and Y. Fang, Eds. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Stevens Point, Wisconsin, 350-355.

8.      Αναφορά από S. M. Sait, K. M. Al-Tawil, and M. Faheemuddin (2007), "The Use and Effect of Internet on General Education in Saudi Arabia," Technology, Pedagogy and Education..

9.        Αναφορά από Pragnell, M.V., Roselli, T. Rossano, V. (2006) Can a hypermedia cooperative e-learning environment stimulate constructive collaboration?  Journal of Educational Technology and Society, Volume 9, Issue 2, April 2006, Pages 119-132. http://www.ifets.info/journals/9_2/10.pdf

10.     Αναφορά από Amy B. Woszczynski (2006) LESSONS LEARNED FROM THE TRENCHES: SUCCESSFUL DESIGN OF ONLINE IT COURSES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Proceedings of the 2007 Southern Association for Information Systems Conference. Woszczynski - sais.aisnet.org

11.     Αναφορά από Woszczynski, A. B. (2006). CyberTech I: online introduction to computer science course for high school students. SIGCSE Bull. 38, 1 (Mar. 2006), 153-157. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1124706.1121391

12.     Αναφορά από Amy B. Woszczynski (2006) «CyberTech I: Online Introduction to Computer Science Course for High School Students»               ACM  Conference’06, March 1-5, 2006, Houston, TX, USA, Copyright 2006 ACM 1-58113-000-0/00/0004

db.grinnell.edu/sigcse/sigcse2006/Program/viewAcceptedProposal.asp?sessionType=paper&sessionNumber=124

13.     Αναφορά από  Meisalo, Va , Sutinen, Eb , Torvinen, Sb., Choosing appropriate methods for evaluating and improving the learning process in distance programming courses, Proceedings - Frontiers in Education Conference, Volume 1, 2003, Pages T2B11-T2B16.

14.     Αναφορά από Aller, B.M.; Phillips, C.; Tsang, E.; Kline, A.A.; Aravamuthan, R., "An online assessment system to enhance teaching and learning in engineering," Frontiers in Education, 2003. FIE 2003. 33rd Annual , vol.1, T2B_10- T2B_16, 5-8 Nov. 2003

15.     Αναφορά από τον Robyn Taylor:  EVALUATION OF THE RACOL,USER INTERFACE, Robyn Taylor, University of Alberta, robyn@cs.ualberta.ca The Rural Advanced Community of Learners Project (RACOL), University of Alberta. www.racol.ualberta.ca/documents/User_Interface_Evaluation.pdf 

16.     Αναφορά στο Bibliography Comparative and International Education: A Bibliography (2003)Bibliographic Essay State of the Field: A Critical Essay on the 2003 Comparative Education Review Bibliography. http://www.journals.uchicago.edu/CER/bibliog03.html

17.      Αναφορά στο le European Forum on Educational Administration Forum Européen d’Administration de l’Education

http://64.233.183.104/search?q=cache:9MziZ1vEG3EJ:perso.wanadoo.fr/afae/forum/UPDATE%2    

5204%2520(2003).pdf+Anastasiades+(Computers+and+education)&hl=el   

18.     Αναφορά από το  University of Bourgogne Lundi 9 décembre 2002. Fichier Veille.

        www/mesila/educ_system/articles.htm   http://www.u-bourgogne.fr/IREDU/veill118.htm   

19.     Αναφορά από το Universidad Nacional de La Rioja, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Escuela de Negocios, Fundación Universidad Nacional de La Rioja, Departamento de Cs. de la Salud y de la Educación        www.virtual.unlar.edu.ar/catedras-virtuales/seminario-de-act-tecnologica-3/2003/art-disc-x-alum/002.pdf

20.      Αναφορά από τους  Veijo Meisalo1, Erkki Sutinen, and Sirpa Torvinen, « CHOOSING APPROPRIATE METHODS FOR EVALUATING AND IMPROVING THE LEARNING PROCESS IN DISTANCE PROGRAMMING COURSES» University of Helsinki, Department of Teacher Education, University of Joensuu, Department of Computer Science . T2B-110-7803-7961-6/03/$17.00 © 2003 IEEE November 5-8, 2003, Boulder, CO. 33rd ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference    www-lib.haifa.ac.il/www/mesila/educ_system/articles.htm      

21.     Αναφορά στο  Bibliography Comparative and International Education: A Bibliography (2003) http://www.journals.uchicago.edu/CER/bibliog03.html#Tech

22.     Αναφορά στο  State of the Field Report to the Council of Ministers of Education, Canada and Industry Canada «A Systematic Review of the Effectiveness and Efficiency of Networked ICT in Education»   A State of the Field Report to the Council of Ministers of Education, Canada and Industry Canada, Charles Ungerleider, Project Director, Tracey Burns, Lead Researcher, 4 September 2003, Final edited version: 24 October 2003 . http://www.cmec.ca/stats/SystematicReview2003.en.pdf 

23.     Αναφορά από P.E. Petrakis και C. Bourletidis «How and What We Should Teach, in an Entrepreneurship Educational Program:  The Dilemmas of Entrepreneurship Curriculum Development. http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis/articles/How%20and%20What%20We%20Should%20Teach_Congress.doc 

24.     Αναφορά από Tracy Dembicki «Confessions of a virtual school teacher: Do we know what we are doing in K-12 online education?» Submitted in partial fulfillment of Master of Arts (Integrated Studies) – Educational Studies Submitted To: Dr. Derek Briton, Submitted By: Date Submitted: May 3, 2004. http://library.athabascau.ca/maisproject/Dembicki.pdf 

25.     Αναφορά στο  Universidad Nacional de La Rioja, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Escuela de Negocios, Fundación Universidad Nacional de La Rioja, Departamento de Cs. de la Salud y de la Educación        http://www.virtual.unlar.edu.ar/catedras-virtuales/seminario-de-act-tecnologica-3/art-disc-x-alum/002.pdf

26.     Αναφορά στο UPDATEASSUREZ-VOUS Your Personal Current Awareness Bibliographic Source Que vous avez actualisé vos sources bibliographiques, Published for Members by the publiées pour ses membres par le European Forum on Educational Administration Forum Européen d’Administration de l’Education, No. 4, March2003

       http://perso.wanadoo.fr/afae/forum/UPDATE%204%20(2003).pdf

27.     Αναφορά στο A Systematic Review of the Effectiveness and Efficiency of Networked ICT in Education, A State of the Field Report to the Council of Ministers of Education, Canada and Industry Canada, Charles Ungerleider, Project Director, Tracey Burns, Lead Researcher, 4 September 2003, Final edited version: 24 October 2003, http://www.cmec.ca/stats/SystematicReview2003.en.pdf 

28.     Αναφορά από Bourletides, K., Kenourgios, D., and Anastasiades, P., ‘Implementation of e-learning methodology in teaching entrepreneurship: training programme of NKUA in teaching entrepreneurship at TEE, IEK and SAEK’. Sotiriou, I., and Paschaloudis, D., ‘Seeking innovation beyond organizational structures: new approaches in innovation strategies’.            INDUSTRY & HIGHER EDUCATION April 2004, Special Issue New horizons in industry and education  http://nhibe2005.conferences.gr/fileadmin/dtemplates/nhibe_2005/pdf/NHIE_2003_-_IHE.pdf 

29.     Αναφορά από  Rinaldo Irineu De Souza «ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA O SETOR ELÉTRICO UTILIZANDO O E-LEARNING»       Universidade Federal De Santa Catarina Programa De Pós-Graduação Em Engenharia De Produção E Sistemas FLORIANÓPOLIS, SC  2004 http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/5569.pdf

30.     Αναφορά από Dr. Michael Soupios, C.W. Post College «We must continue to keep faith with our Hellenic patrimony.  Failure in this matter would not only involve cultural dereliction; in the end, it would contribute to abandonment of culture itself». A HELLENIC EDUCATION PLAN FOR AMERICA AUTHORED BY A COLLABORATION TEAM OF: Members of the Academic and the Educational Communities, AND The Educational Project Committee of The Hellenic Link, Inc  http://72.14.203.104/search?q=cache:bQg3VWgJVVIJ:www.helleniclink.org/uploads/EPlanEnglish1.doc+anastasiades+teleconferencing&hl=el&gl=gr&ct=clnk&cd=7

31.     Αναφορά από Meisalo, V. , Sutinen, E. Choosing appropriate methods for evaluating and improving the learning process in distance programming courses (2003) Proceedings - Frontiers in Education Conference 1, pp. T2B11-T2B16

http://www.scopus.com/scopus/record/display.url?view=basic&origin=resultslist&eid=2-s2.0-164 2561574&sort=plf-f&cite=2-s2.0-0037213105&src=s&imp=t&sid=7fwUzczudQCZL217BKgWY  83%3a180&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=0

32.     Αναφορά από Oliver, K., Kellogg, S., Townsend, L., & Brady, K. (2010). Needs of elementary and       middle school teachers developing online courses for a virtual school. Distance Education,       31(1), 55-75.        http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01587911003725022#.UeVHSLjRrIU

33.      Αναφορά από PİLLİ, O. (2008). The effects of computer-assisted instruction on the achievement, attitudes and retention of fourth grade mathematics course (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).

34.     . Αναφορά από Raeside, L. (2009). Supporting authentic science in the classroom using collaborative Web-based software (Doctoral dissertation, National University of Ireland Maynooth).

35.   Bustamante, A. (2008). Evaluando el impacto del e-learning en el aula de clase. SEMINARIO DE INVESTIGACIO´ N I, JUNIO DE 2008 http://www.andresbustamante.net/academia/unal/maestria-is/seminario-investigacion-1/estado_arte.pdf

1.35. Oliver, K., Townsend, T., Brady, K., & Patel, R. Investigating the needs of teachers involved in pre-secondary online course development for virtual public schools.          http://kevoliver.com/pdf/course_dev.pdf  

 

 

[8.6.18] Anastasiades, P., Vitalaki, E. & Gertzakis, N. (2008). Collaborative Learning Activities by Distance via Videoconferencing in Elementary Schools: Parents´ Attitudes. Computers & Education, vol. 50, Issue 4.1, pp. 1527-1839. Elsevier Science. (May 2008)

1.        Simo, P., Fernandez, V., Algaba, I., Salan, N., Enache, M., Albareda-Sambola, M., ... & Rajadell, M. (2010). Video stream and teaching channels: quantitative analysis of the use of low-cost educational videos on the web. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2937-2941.

2.        MartínezJiménez, P., Varo, M., García, M. C., Pérez, G. P., MartínezJiménez, J. M., Posadillo, R., & VaroMartínez, E. P. (2011). Virtual web sound laboratories as an educational tool in physics teaching in engineering. Computer Applications in Engineering Education, 19(4), 759-769.

3.        Burke, S. C., Chaney, B. H., & Kirsten, W. (2010). International Videoconferencing for Public Health Education: Linking the US and Germany. American Journal of Health Education, 41(1), 53-59.

4.        Ritzel, D. O. (2010). International Videoconferencing: A Reaction to Burke et al. American Journal of Health Education, 41(1), 62-64.

5.        Arroyo, E., Righi, V., Tarrago, R., Santos, P., Hernández-Leo, D., & Blat, J. (2011). Remote collaborative multi-user informal learning experiences: design and evaluation. In Towards Ubiquitous Learning (pp. 43-56). Springer Berlin Heidelberg.

6.        Reis, M. G. A. D. (2010). A Integração das TIC na Aprendizagem das Crianças com Necessidades Educativas Especiais: Um Estudo de Caso.

7.        Wu, C. H., & Chen, T. C. (2012). Understanding E-Learning System usage Behavior: An Evolutionary Psychology Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 64, 362-371.

8.        Jones, T. Associate Professor Centre for Distance Education Athabasca University Athabasca, Alberta, CANADA.

9.        Laubscher, D. J. (2010). Mathematics teacher–students attitude towards information and communication technology across three countries/DJ Laubscher (Doctoral dissertation).

10.     Jones, T. (2009). Distance education potential for a Canadian rural island community. Turkish Online Journal of Distance Education, 10.

11.     Hankinson, Kevin M., "Assessing the Relationship Between Classroom Interaction and Perceived Student Learning in Videoconferencing Remote Sites: A Social Learning Approach" (2012). Master's Theses and Doctoral Dissertations. Paper 414. http://commons.emich.edu/theses/414

12.     Reis, M. J. C. S., Bacelar, M., Reis, M. G., Meira, D., Bessa, M., Peres, E., ... & Bulas-Cruz, J. (2011, May). Internet-based collaborative E-exercisebook system for primary math teaching. In Telecommunications (CONATEL), 2011 2nd National Conference on (pp. 1-7). IEEE.

13.     Sormunen, M., Tossavainen, K., & Turunen, H. (2013). Parental perceptions of the roles of home and school in health education for elementary school children in Finland. Health promotion international, 28(2), 244-256.

14.     Trucks, C. (2013, March). Parenting 21st Century Learners. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2013, No. 1, pp. 4424-4447).

15.     陳儒晰. (2011). 家長對數位化幼兒園態度之調查研究. 育達科大學報, Yu Da Academic Journal, v(26), 103-125. http://203.72.2.115/Ejournal/AG01002605.pdf

16.     Simo, P., Salan, N., Fernández, V., Algaba, I., Enache, M., Suñe, A., ... & García, D. (2009, April). Video stream y canales docentes: Análisis de la utilización de vídeos. In XIII Congreso de Ingeniería de Organización (pp. 1839-1848).

17.     Αναφορά από Levy, Y. (2008). An empirical development of critical value factors (CVF) of online learning activities: An application of activity theory and cognitive value theory. Computer & Education. 51, 4 (Dec. 2008), 1664-1675. DOI= http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2008.04.003

18.     Αναφορά από Yair Levy  (2008).   Towards an Empirical Development of Critical Value Factors of Online Learning Activities, Proceedings of the Chais conference on instructional technologies research 2008: Learning in the technological era. Eshet-Alkalai, A. Caspi, N. Geri (Eds.), Raanana: The Open University of Israel, http://telem-pub.openu.c.il/users/chais/ 2008/noon/ _2.pdf

19.     Αναφορά από  P. Martínez-Jiménez 1 *, M. Varo 1, M. C. García 1, G. Pedrós Pérez 1, J. M. Martínez-Jiménez 2, R. Posadillo 1, E. P. Varo-Martínez “Virtual web sound laboratories as an educational tool in physics teaching in engineering”, http://www3.interscience.wiley.com/journal/122375464/references Computer Applications in Engineering Education, Published Online: 6 May 2009  Copyright © 2009 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company

20.     Αναφορά από Jimenez, P.M., Perez, G.P., Varo Martinez, M., Martinez, M.C.G., Posadillo, R., Varo Martinez, E (2009). Virtual learning environment for physics instruction. CSEDU 2009 - Proceedings of the 1st International Conference on Computer Supported Education, 2, pp. 73-77. https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-67650548121&partnerID=40. DOCUMENT TYPE: Conference Paper. SOURCE: Scopus

 

 

 

 

 

[8.6.19] Katsidis, S., Anastasiades, P. & Zacharopoulos, V. (2008). E-learning at the Technological Educational Institute of Crete: An Evaluation Based on the Student Experience. WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION, volume 5, Issue 8, pp. 529-538. WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), ISSN: 1790-1979. (August 2008).

1.       Ismail, M. A. (2009). Assisting novice researchers in utilizing the web as a platform for research: semantic approach. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(2), 221-231.

2.       Ramona, L. A. C. U. R. E. Z. E. A. N. U., Alexandru, C. H. I. S., Miranda, V. L. A. D., Razvan, N. I. S. T. O. R., & Sergiu, Z. Z. (2008). The future is wireless in Romanian’s education?. WSEAS Transactions on Business and Economic, 5(9), 449-458.

 

[8.6.20]. Χαμπιαούρης Κ., Ράπτης Α., Ράπτη Α., Αναστασιάδης Π. (2009). ‘Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology’, Volume 5, Number 1, © Open Education ISSN: 1791-9312

1.        Γιαννακας Φ. (2013) Διδακτική & Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π.: Αντιλαμβάνομαι, επικοινωνώ, αναζητώ, συνεργάζομαι και δημιουργώ. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1012 Μαΐου 2013

 

 

[8.6.22] PS Anastasiades, G Filippousis, L Karvunis, S Siakas, A Tomazinakis, P Giza .... (2010). Interactive Videoconferencing for Collaborative Distance Learning in the school of 21st Century: from theory to Practice – a case study in elementary schools in Greece. Computers & Education 54 (2010) 321–339

 

1.       Hou, H. T., & Wu, S. Y. (2011). Analyzing the social knowledge construction behavioral patterns of an online synchronous collaborative discussion instructional activity using an instant messaging tool: A case study. Computers & Education, 57(2), 1459-1468.

2.       Karal, H., Cebi, A., & Turgut, Y. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology.

3.       Whyte, S. (2011). Learning to teach with videoconferencing in primary foreign language classrooms. ReCALL, 23(3), 271-293.

4.      White, B. (2010). Using ICT to enhance curriculum opportunities for students in rural and remote schools. Australian Educational Computing, 25(2), 27.

5.      Horn, J. The Interactive Virtual Field-Trip. EDUI 650011/1/2011

6.       Holmes, V., Clark, W., Burt, P., & Rienties, B. (2013). Engaging Teachers (and Students) With Media Streaming Technology: The Case of Box of Broadcasts. Cutting-edge Technologies in Higher Education, 6, 209-238.

7.       Fernández-Cano, A., & Fernández-Guerrero, A. (2013). Computers and classical myths. AI & SOCIETY, 1-12.

8.       Hankinson, K. M. (2012). Assessing the Relationship Between Classroom Interaction and Perceived Student Learning in Videoconferencing Remote Sites: A Social Learning Approach.

9.       Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T., Lionarakis, A., & Tzanakos, N. (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 9(1), 5-18.

10.    Gao, Z., Cai, S., Zhao, Y., Liu, Y., & Xu, H. (2012). Construction and evaluation of Flash Media Server based collaborative virtual hydraulic circuits/equipments. Computer Applications in Engineering Education, 20(4), 579-593.

11.    Weng, P. D., Chou, T. C., & Wu, T. C. (2011). An Interactive Synchronous E-Learning System for Corporate Knowledge Management: Lessons Learned from SaveCom. In Advances in Computer Science, Environment, Ecoinformatics, and Education (pp. 279-287). Springer Berlin Heidelberg.

12.    Liang, J. S. (2011). Instructing an online VRbased written test system design and construction in multimedia practice course. Computer Applications in Engineering Education.

13.    Jafari, M., & Maleki, M. (2013). A Review On Knowledge Management Process Models In Former Two Decades. Business and Management, 5(2).

14.    Comber, C., & Lawson, T. (2012). Sustaining technological innovation: The example of videoconferencing in English Schools. Education and Information Technologies, 1-19.

15.    Favaro, L. (2012). Le tecnologie della comunicazione nell'insegnamento e nell'apprendimento di una lingua straniera: la videoconferenza via web nella scuola primaria.

 

 

 

 

 

8.6.23 Anastasiades, P., Iliadou C. (2010)  Communication between tutors - students in Distance Learning   The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL 01.07.2010

1.        López, J. M. S., Castillo, V. M., & Batista, G. V. L. (2013). ANALIZANDO LOS OBSTÁCULOS DEL E-LEARNING: EXPERIENCIA EN 3 UNIVERSIDADES. Etic@ net, 1(13).

 

 

 

[8.6.25] Anastasiades, P., Vitalaki E. (2011). Promoting Internet Safety in Greek Primary Schools: the Teachers Role. Educational Technology & Society Journal, 14 (2), 71–80

1.       Bate, F. G., MacNish, J. M., & Males, S. (2012). Managing Student Distraction: Responding To Problems of Gaming and Pornography in a Western Australian School for Boys.

2.       Mehtap, M. E. R. T., BÜLBÜL, H. İ., & SAĞIROĞLU, Ş. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI. TÜBAV Bilim 5(4) 2012 1-12

 

[8.9.20] Anastasiades, P. (2002). Virtual Universities: a Critical Approach. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE). December 3-6 2002, Auckland, New Zealand, College of Business, Massey University: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education).

1.       Poulová, P. E. T. R. A., Černá, M. I. L. O. S. L. A. V. A., & Svobodová, L. I. B. U. Š. E. (2009). University Network? Efficiency of Virtual Mobility. In Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOFIES (EDUTE09) (pp. 87-92).

2.       Noi, H. (2006). Toward a Semantic Proposal for Open Education in e-University.. APEC Symposium on Open Source and Open Course for E-Learning Ha Noi, Viet Nam 4 - 6 December 2006

 

13.5 Αναφορές σε εργασίες σε Ελληνικά  επιστημονικά Περιοδικά (3)

 

8.8..4  Αναστασιάδης, Π. (2003). Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Επιστημονικό Βήμα, Τεύχος 2., σ 44-54. Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

 

1.        Χαραλαμπίδου, Ε., Αντωνίου, Π. & Παπαγεωργίου Π. (2009). Μέθοδος WebQuest: Η ένταξη του διαδικτύου στη σχολική διαδικασία με διαπολιτισμικές προεκτάσεις, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος.

2.        Ετεοκλέους, Ν. Αναγνώστου, Γ., & Τσολακίδης, Σ. (2010). Σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά και φυσική αγωγή: μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία βασικών εννοιών της φυσικής αγωγής. Α. Τζιμογιάννης (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση", τόμος ΙΙ (σ. 485-492), ΕΤΠΕ: Κόρινθος.

3.        Αργυρίου, Μ. & Κουτσούμπα, Μ. (2011). 10+1 θεωρίες για την πολυμορφική διάσταση του Moodle ως παιδαγωγικό εργαλείο. Στο Α. Λιοναράκης (επιμέλεια), Alternative Forms of Education, Proceedings of the 6th International Conference on Open and Distance Learning (A), 654-668.

 

 

8.8.5   Αναστασιάδης, Π. (2004). Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Το Δεύτερο Κύμα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 165-178.

 

1.        Αναφορά από Liodakis, G., Kalogiannakis, M., Psarros, M., and Vassilakis, K. 2005. Building E-services for learning and teaching by the exploitation of an LMS system. In Proceedings of the 9th WSEAS international Conference on Communications (Athens, Greece, July 14 - 16, 2005). S. Kartalopoulos, Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Stevens Point, Wisconsin, 1-7.

2.        Αργυρίου, Μ. & Κουτσούμπα, Μ. (2011). 10+1 θεωρίες για την πολυμορφική διάσταση του Moodle ως παιδαγωγικό εργαλείο. Στο Α. Λιοναράκης (επιμέλεια), Alternative Forms of Education, Proceedings of the 6th International Conference on Open and Distance Learning (A), 654-668.

 

 

8.8.6      Αναστασιάδης, Π. (2006). O Ρόλος των Νέων Τεχνολογιών και η Ανάδειξη των Ψηφιακών Κοινωνικών Δεξιοτήτων (e-social skills) στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεύχος 8, σ 25-32. Εκδόσεις Μεταίχμιο. (Μάιος – Αύγουστος 2006)

 

1.        Αναφορά από: ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ, Α (2007), Κοινωνία της γνώσης: Ιδεολόγημα ή πραγματικότητα; Monthly ReviewΤεύχος Νο 29 

2.        Αργυρίου, Μ. & Κουτσούμπα, Μ. (2011). 10+1 θεωρίες για την πολυμορφική διάσταση του Moodle ως παιδαγωγικό εργαλείο. Στο Α. Λιοναράκης (επιμέλεια), Alternative Forms of Education, Proceedings of the 6th International Conference on Open and Distance Learning (A), 654-668.

3.        Χρύσα Σοφιανοπούλου, Χ. & Μπουντζιούκα, Β. (2012).  Εκπαιδευτική επίδοση και ψηφιακές δεξιότητες Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.

 

 

 

13.6 Αναφορές σε εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια

 

8.9.3       Anastasiades, P. &  Retalis, S. (2001). The Educational Process in the Emerging Information Society: Conditions for the Reversal of the Linear Model of Education and the Development of an Open Type Hybrid Learning Environment. Proceedings of the ED-MEDIA 2001, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Volume.2001, Issue.1, 2001, (pp.43-48). 25-30 June 2001. University of Tampere, Finland, ISBN 1-880094-42-8

  1. Αναφορά από Andra K. Goldberg (Northern Arizona University) «Exploring Instructional Design Issues with Web-Enhanced Courses: What Do Faculty Need in Order to Present Materials On-Line and What Should They Consider When Doing So?» Journal of Interactive Online Learning Volume 4, Number 1 Summer 2005 ISSN:1541-4914 40 http://www.ncolr.org/jiol/issues/PDF/4.1.3.pdf
  2.  Αναφορά από Christopher Dede, Reference list courtesy of Christopher Dede, Harvard University and Lauren O’Connor, University of Illinois at Urbana-Champaign. http://www.ucea.edu/hybrid%20teach%20bibliography.pdf.
  3. Αναφορά από το Universidad de Caldas Manizales Colombia: Βιβλιογραφία για το μάθημα: EDUCACIÓN MULTIMEDIA  EDUCACIÓN VIRTUAL (http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/Estudiantes/generalidades/e-learning.htm)  

 

8.9.5     Anastasiades, P. (2001). The Educational Digital Entities as a Component of the New Hybrid and Learning School Environment: Expectations and Speculations. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2001), ( pp.5-7). 6-8 August 2001. Madison, USA.

1.        Αναφορά από Kamolbhan Olapiriyakul, Julian M. Scher, A guide to establishing hybrid learning courses: Employing information technology to create a new learning experience, and a case study, The Internet and Higher Education Volume 9, Issue 4, 4th Quarter 2006, Pages 287-301.

2.        Αναφορά από Chen, Deng-Jyi, Liang, Pi-Feng, Peng, Shih-Jung, Yu, Li-Chieh (2004). An Efficient Learning Model for Mobile Environments using Graph and Probability Analysis. International Computer Symposium, Dec 15-17, 2004, Taipei, Taiwan http://140.134.132.124/handle/2377/1095?mode=full

 

 

8.9.7    Anastasiades, P. (2001). The Vision of an Interplanetary Individualized Virtual University in the Age of Globalization. Proceedings of the WebNet 2001 -- World Conference on the WWW and Internet, (pp 31-35), 13-16 October 23-27, 2001. Orlando, Florida, USA.

1.        Αναφορά από   Heather Lyn Becker Tilson, A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University by     Heather Lyn Becker Tilson in partial fulfillment of the requirements for the degree of  Doctor of Philosophy May 2003. http://dspace.library.drexel.edu/retrieve/558/tilson_thesis.pdf. @ Copyright 2003, Heather Lyn Becker Tilson. All Rights Reserved

 

 

 

 

8.9.12 Anastasiades, P. (2002), A Unified Regulatory Framework on a European Information Society: Suggested Building Levels. Proceedings of the International Federation for Information Processing – IFIP/SEC 2002 Int.Conference: Security in the Information Society. May 6-8, 2002. Cairo, Egypt.

1.        Αναφορά στο DOCIS Documents in Computing and Information Science http://wotan.liu.edu/docis/dbl/secsec/

 

8.9.17   Anastasiades, P. (2002). The European Information Society: Social Dimension. Accepted at the international conference on "Social, ethical and cognitive issues of informatics and ICT (information and communication technology) - SECIII, Open IFIP-GI-Conference on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT (Information and Communication Technologies). July 22-26, 2002, University of Dortmund, Germany .

1.        Αναφορά από  C.A.BourletidesH. Maglogiannis, I. Giosos and D. A. Bourletides (2006). E-Learning Teaching Strategy for Entrepreneurial Growth.  IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, m-ICTE2006. 22-25 November, 2006. Seville, Spain

 

 

8.9.20    Anastasiades, P. (2002). Virtual Universities: a Critical Approach, Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE, December 3-6 2002, Auckland, New Zealand, College of Business, Massey University: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education).

1.        Αναφορά από  C.A. Bourletides, H. Maglogiannis, I. Giosos and D. A. Bourletidis (2006). E-Learning Teaching Strategy for Entrepreneurial Growth.  IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, m-ICTE2006. 22-25 November, 2006. Seville, Spain

2.        Αναφορά στο การประยุกต ไอซีทีเพื่อการศึกษาICT for Education  ธนกร หวังพิพัฒน วงศ

1.        http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/july_dec2004/thanakorn.pdf

3. Αναφορά από Καινούργιο Δ. και Μπουρλετίδη Κ: Η Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Ανοικτού Τύπου Δια Βίου Εκπαίδευση και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα στο περιοδικό Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Ι’, Τεύχος 38, 2004, σελ. 95-120

 

 

8.9.22 Anastasiades, P. (2003), Building up a pedagogical model for synchronous distance learning courses, Selected Paper – Proceedings of the 14th International Conference on College Teaching and Learning, April 1-5 2003, Florida USA.

1.        Αναφορά από P.E Petrakis «Methodological aspects of teaching entrepreneurship in tertiary education» Internationalizing Entrepreneurship and Training Conference, Surrey, U.K, (10-13/7/2005).

2.        Αναφορά από  C.A.Bourletides, H. Maglogiannis, I. Giosos and D. A. Bourletidis (2006). E-Learning Teaching Strategy for Entrepreneurial Growth.  IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, m-ICTE2006. 22-25 November, 2006. Seville, Spain

3.        Αναφορά από Καινούργιο Δ και Μπουρλετίδη Κ: Η Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Ανοικτού Τύπου Δια Βίου Εκπαίδευση και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα στο περιοδικό Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Ι’, Τεύχος 38, 2004, σελ. 95-120

 

 

8.9.27              Anastasiades, P. (2003). The Future of The Book, the Book of The Future. Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, “ICALT 2003”, Informatics and Telematics Institute, Centre for Research and Technology-Hellas, IEEE Learning Technologies Task Force, IEEE Computer Society, July 9-11 2003, Athens, Greece.

1.        Αναφορά από Chin-Yeh Wang και Gwo-Dong Chen  «Extending E-books with Annotation, Online Support and Assessment Mechanisms to Increase Efficiency of Learning Department of Computer Science and Information Engineering» National Central University, Taiwan   Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced  Learning Technologies ICALT 2004 pp 132-136 http://delivery.acm.org/10.1145/1010000/1008032/p132-wang.pdf?key1=1008032&key2=294029 3411&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=72706246&CFTOKEN=63950268

2.        Αναφορά από Chin-Yeh Wang; Fu-Hsiang Wei; Po-Yao Chao; Gwo-Dong Chen, "Extending e-books with contextual knowledge recommenders by analyzing personal portfolio and annotation to help learners solve problems in time," Advanced Learning Technologies, 2004. Proceedings. IEEE International Conference. 306- 310, 30 Aug.-1 Sept. 2004 http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1357425 \

3.        Wang, C.-Y., Chen, G.-D. Extending E-books with annotation, online support and assessment mechanisms to increase efficiency of learning, (2004) SIGCSE Bulletin (Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Computer Science Education), 36 (3), pp. 132-136http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646876628&partner=40&rel= R5.0.1

 

 

8.9.36       Αναστασιάδης, Π. (2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης: Προς μια νέα «Κοινωνική Συμφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακού Δυϊσμού. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Πάτρα, 11 - 13 Νοεμβρίου 2005

1.        Μυλωνά, Ι. (2006). Ο εκπαιδευτικός και οι νέες τεχνολογίες: Κριτική θεώρηση και προβληματισμοί για το νέο ρόλο που αναλαμβάνει στην κοινωνία της πληροφορίας. Θεσσαλονίκη: Πρακτικά 5ου συνεδρίου ΕΤΠΕ.

2.        Γκίρτζη, Μ. (2009). Το Ιστορικό της «Εισβολής» των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση κι ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο αξιοποίησης νέων λογισμικών του ΥΠΠΟ και άλλων μορφών ΝΤ στην Ιστορία της Δ΄ Τάξης, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος, σελ. 892-893.

3.        Γκιρτζή Μ. (2009). Ανιχνεύοντας την πορεία του E-learning στα ’Χρονικά της Εκπαίδευσης’ και εφαρμόζοντας το σε μια πρόταση για την επιμόρφωση στη Μουσειακή Εκπαίδευση. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Α, σελ. 96-110). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

4.        Σαχινίδης, Κ. & Πολυχρονάκης, Γ. (2009). ΤΠΕ και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης. Πρόσβαση στη γνώση ή ένας νέος ψηφιακός δυϊσμός; In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Α, σελ. 195-203). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

5.        Γκιρτζή, Μ., & Μπουντίδου, Α., (2010). «Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ»: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη σχεδιασμένο με ΤΠΕ. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (τόμος ΙΙ, σ. 745-752). Κόρινθος.

 

 

6.        Γκίρτζη, Μ. & Μπουντίδου, Α. (2011). Πρόσκληση σε γάμο αυτοκρατορικό στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου και δραστηριότητες σχεδιασμένες με ΤΠΕ. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011.

7.        Καλαθέρη Ε. & Αντωνίου Π. (2011). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος ενημέρωσης εγκύων εξ αποστάσεως με χρήση του διαδικτύου. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 279-290. 

8.        Χουλιάρα, Ξ. & Σπανάκα, Α. & Λιοναράκης, Α. (2011). H έννοια της πολυμορφικότητας στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση,. σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 397-410, Loutraki.

9.        Κουτσούμπα, Μ. & Νικολάκη, Ε.  (2013). Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στην εξΑΕ. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 9, (1),p. 19-31.

 

 

8.9.45 Anastasiades, P. (2006), Interactive Videoconferencing in K- 9 Education: “ODUSSEAS 2000-2004” a case study in Elementary Schools in Greece and Cyprus. Proceedings of the Diverse 2006 1   6th International Conference on Video and Videoconferencing in Education, Glasgow Caledonian University Scotland, Glasgow 5-7 July 2006.

1.        Αναφορά στο Ευαγγελία Μανούσου Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Ελληνικού. Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

2.        Γκούσιος, Χ. & Τζαναβάρη, Μ. (2011). Εφαρμογές των τεχνολογιών της τηλεδιάσκεψης στην παιδαγωγική διαδικασία της εκμάθησης γλωσσών. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 317- 328, Loutraki.

3.        Lionarakis, A., Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T. & Tzanakos, N.  (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 9, (1),p. 5-18.

 

 

8.9.49 Αναστασιάδης, Π. (2007).  Οι Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Σύγχρονης και Ασύγχρονης Μετάδοσης  στην Υπηρεσία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συστήματος Μικτής Μάθησης   (Blended Learning)  για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Ομογένειας.  Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

1.       Λιοναράκης, Α. & Παπαδημητρίου, Σ. (2009). Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Α, σελ. 38-55 ). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

2.       Λιοναράκης, Α. & Παπαδημητρίου, Σ. (2010). Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο: Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology.(Vol. 6, σελ. 106-122).

3.       Παπαδημητρίου, Σ., Παπαδάκης Σ., Λιοναράκης, Α. & Καμέας, Α., (2011). Πρόταση αξιοποίησης του συστήματος διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS) για την υποστήριξη του έργου των Καθηγητών. Proceedings of 6th International Conference in Open & Distance Learning, 58-71, Loutraki.

 

 

 

8.9.51         Σπαντιδάκης, Ι. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Ζητήματα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού σε  Υπερμεσικά Περιβάλλοντα Μάθησης με έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

1.        Αναφορά από Α. Ξενοφώντος, Κ. Κενεβέζου, Α. Περίκκου, Κ. Χαμπιαούρης, Η. Χαραλάμπους Δ. Τελλίδου  Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε». Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

2.        Χαμπιαούρης, Κ., Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Κ., Παπακώστα, Σ., Γεωργίου, Μ., Κώστα, Κ., Ταλιαδώρος, Γ., Χαραλάμπους, Μ. (2008). Ταξιδεύοντας με τα «Φτερά» του Οίκαδε. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος Α΄, 337-344. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008. Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3.        Σπαντιδάκης, Ι., Μουζάκη, Α., & Αγγελή, Χ. (2008). Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες: Το παράδειγμα «Στη χώρα των Λενού». Στο Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (Επιμ.).  Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας καιτων επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Τομ. Β΄, Σελ.213-221.

4.        Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Α., Περίκκου, Α., Χαμπιαούρης, Κ., Χαραλάμπους, Η. & Τελλίδου, Δ. (2009).Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε», στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος, σελ. 892-893.

 

 

 

 

8.9.53  Αναστασιάδης, Π. (2007). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης  στο Σύγχρονο Σχολείο:  Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

1.        Αναφορά στο Ευαγγελία Μανούσου Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Ελληνικού. Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

 

 

8.9.55 Katsidis, C. & Anastasiades, P. (2008). Assessing student satisfaction in an asynchronous e-learning environment. Proceedings of the WSEAS 2008 (World Scientific and Engineering Academy and Society, 2008) με θέμα: 'ENGINEERING EDUCATION (ΕΕ'08)'.  Heraklio, Greece July, 22-24 2008

1.        Αναφορά από Lacurezeanu Ramona, Chis Alexandru, Vlad Miranda, Nistor Razvan, Zagan Zelter Sergiu: The future is wireless in Romanian’s education? WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Issue 9, Volume 5, September 2008

2. Αναφορά από Maizatul Akmar Ismail, Mashkuri Yaacob , Sameem Abdul Kareem & Fariza Hanum: Assisting Novice Researchers in Utilizing the Web as a Platform for Research: Semantic Approach WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. Issue 2, Volume 6, February 2009, ISSN: 1790-0832

 

8.9.59 Αναστασιάδης Π. & Καρβούνης Λ. (2009). Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. (σελ. 29-42). 23-25 Νοεμβρίου 2007. Αθήνα: ΕΑΠ – ΕΔΑΕ.

1.      Γουλιμάρης, Δ., Μπεμπέτσος, Ε. & Φιλίππου, Φ. (2013). Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 9, (1),p. 106-119.

 

 

 

 

 

13.7 Αναφορές σε εργασίες σε Πανελλήνια  επιστημονικά Συνέδρια

 

8. 10.2   Αναστασιάδης, Π. (2000).  Το σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Ο νέος ρόλος των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Στα πεπραγμένα της επιστημονικής διημερίδας πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Η/Υ (ΕΠΥ), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αθήνα (Φεβρουάριος 2000).

1.        Αναφορά από:  Τζιμόπουλο Ν., «Αξιολόγηση ενός εντατικού σεμιναρίου διάρκειας 60 ωρών σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκπαιδευτικό λογισμικό". Γνώμες, κρίσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους». Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27 Μαΐου 2001).

 

 

8.10.5   Αναστασιάδης, Π. (2000). Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ψηφιακών οντοτήτων στα πλαίσια του νέου υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Στα πεπραγμένα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Πληροφορική και Εκπαίδευση». Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (11-12 Νοεμβρίου 2000).

  1. Αναφορά από Διονυσία – Πηνελόπη Ν. Κοντονή και Παναγιώτη Ν. Πετρόπουλο, «Οι υπηρεσίες του διαδικτύου ως εκπαιδευτικά εργαλεία  για την από απόσταση συμπληρωματική εκπαίδευση  αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.». Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27  Μαΐου 2001)  http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/1.htm
  2. Αναφορά από Αθ.  Καρούλη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής.

       http://www.aiges.csd.auth.gr/Karoulis/Data/Lessons/DisLearn/20022003/Final/Web-ased%20

       environ.doc  

 

8.10.8  Αναστασιάδης, Π., Ελευθερίου, Α. &  Χαμπιαούρης, Κ. (2001). Η αξιοποίηση εμπειριών  από τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, στην εισαγωγή πιλοτικού σχεδίου ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  στους μαθητές δύο δημοτικών σχολείων στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27 Μαΐου 2001). 

  1. Αναφορά από  Χατζιπλή Π, Βασάλα Π, Λιοναράκη Α « Εξ Αποστάσεως Μάθηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Open Education Volume 5, 2007 p.14-36
  2. Αναφορά  στο συλλογικό τόμο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές» υπό την Επιστημονική Επιμέλεια του Α. Λιοναράκη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2005, ISBN960538583

 

 

8.10.10   Αναστασιάδης, Π. (2001). Σχεδιάζοντας το πρώτο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας σε Δύο Δημοτικά Σχολεία στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Νέες τεχνολογίες στην  εκπαίδευση από απόσταση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστήμων Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο (8-10 Ιουνίου 2001).

1.        Αναφορά από Μανούσου Ε: «Εφαρμογές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» σ235-243. Στα πεπραγμένα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (28-30 Μαρτίου 2003)

 

 

8.10.16  Παναγιώτης Αναστασιάδης, Κώστας Χαμπιαούρης, Αγάθη Ελευθερίου.: «Το σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας: υλοποιώντας τα προγράμματα ‘ΟΙΚΑΔΕ’ και ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο», στα πεπραγμένα του3ο πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση" Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2002.

  1. Αναφορά από  Χατζιπλή Π, Βασάλα Π, Λιοναράκη Α « Εξ Αποστάσεως Μάθηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Open Education Volume 5, 2007 p.14-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.20 Χαμπιαούρης, Κ., Ράπτης, Α., Αναστασιάδης, Π. & Ράπτη, Α. (2004). Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος μέσω Τηλεδιάσκεψης, κατά τη Διδασκαλία της Ενότητας Οικολογία, στα πλαίσια του Μαθήματος της Επιστήμης σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». ΕΤΠΕ 2004. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου, 2004.

1.      Χαμπιαούρης, Κ., Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Κ., Παπακώστα, Σ., Γεωργίου, Μ., Κώστα, Κ., Ταλιαδώρος, Γ., Χαραλάμπους, Μ. (2008). Ταξιδεύοντας με τα «Φτερά» του Οίκαδε. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τόμος Α΄, 337-344. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008. Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2.      Ξενοφώντος, Α., Κενεβέζου, Α., Περίκκου, Α., Χαμπιαούρης, Κ., Χαραλάμπους, Η. & Τελλίδου, Δ. (2009). Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε», στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος, σελ. 892-893.

 

 

 

8.10.23      Χαμπιαούρης,  Κ., Ράπτης,  Α., Αναστασιάδης, Π. & Ράπτη, Α. (2004). Ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος από απόσταση για τη διδασκαλία της ενότητας Οικολογία σε δύο δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Στα πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή συμμετοχή με Θέμα: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο 23-24 Οκτωβρίου 2004.

1.        Αναφορά Α. Περίκκου Α. Μαντζαρίδου , Κ. Χαμπιαούρης, Μ. Γιαννακούλια Διατροφή και Φυσική Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες με τη Χρήση του Διαδικτύου. Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

2.        Αναφορά  από Α. Ξενοφώντος, Κ. Κενεβέζου, Α. Περίκκου, Κ. Χαμπιαούρης, Η. Χαραλάμπους Δ. Τελλίδου Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε» Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

 

 

8.10.37 Αναστασιάδης, Π., Γκερτσάκης, Ν., Μαρινάτος, Γ., & Καρβούνης, Λ. (2006). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. Στο Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σ. 803-812). Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

1.        Καρτσιώτου, Θ., & Ρούσσος, Π. (2011). Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 117-130.

 

8.10. 49   Αναστασιάδης, Π, (2008). «Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο:  Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού. Στα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) και το Τµήµα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λεμεσός  25-28 Σεπτεμβρίου 2008.

1.        Αναφορά από Α. Ξενοφώντος, Κ. Κενεβέζου, Α. Περίκκου, Κ. Χαμπιαούρης, Η. Χαραλάμπους Δ. Τελλίδου  Εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οίκαδε». Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

2.        Μανούσου, Ε. (2009). Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος.

3.        Γκιρτζή Μ. (2009). Ανιχνεύοντας την πορεία του E-learning στα ’Χρονικά της Εκπαίδευσης’ και εφαρμόζοντας το σε μια πρόταση για την επιμόρφωση στη Μουσειακή Εκπαίδευση. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος Α, σελ. 96-110). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

4.        Lionarakis, A., Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T. & Tzanakos, N.  (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 9, (1),p. 5-18.

5.        Σαμαρά, Σ. (2009). Λογισμικό εφαρμογών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο: Γενική επισκόπηση - Παιδαγωγική αξία και χρήση, στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 24-26 Απριλίου 2009, Βόλος. σελ. 234 – 240.

 

 

 

13.8 Αναφορές σε Επιστημονικές μελέτες (1)

 

8.12.19                Αναστασιάδης, Π. (2005).  Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας -Από την Θεωρία στην Πράξη. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004»: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ..Ε.

1.        Αναφορά στο Ευαγγελία Μανούσου, Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιδαγωγικού Υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Ελληνικού. Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στον Βόλο, 24-26 Απρίλη 2009

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Οι ετεροαναφορές εντοπίστηκαν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων που αφορούν επιστημονικά περιοδικά –συνέδρια  με κριτές  (Science Citation Index (SCI), Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Web of  Science), Scopus Citation Index, ISI) καθώς και από τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar.)