Διακρίσεις - Υποτροφίες

1.      Υποτροφία Εσωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για εκπόνηση  ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ με τίτλο: «Το νέο μοντέλο της απασχόλησης στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία».

2.      Διάκριση του Προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004»  το οποίο από το 2003 συμπεριελήφθη στον οδηγό καλών πρακτικών του Best e- European Practices Knowledge System (http://www.beepknowledgesystem.org/default.asp). Το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.      The Beep Knowledge System, Funded by the European Commission’s IST Programme: this site provides free access to a ‘good practice’ knowledge system of cases and learning resources describing the use of Information and Communication Technology (ICT) to support a large number of social, economic, environmental and cultural goals. Each Beep case uses a standardised report structure for ease of comparison and to facilitate research, and has been coded on the basis of detailed.

4.      Βράβευση Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «The use of hybrid-type educational digital entities in university education». Στο  13th International Conference on College Teaching and Learning, April 2002 (pp. 1-6). Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville

5.      Βράβευση Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «Building up a pedagogical model for synchronous distance learning courses». Στο  14th International Conference on College Teaching and Learning, April 2003. Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville.

6.      Από το 2004 συμπεριελήφθη στο κατάλογο Who's Who in Science and Engineering Edition in the World. URL: http://www.marquiswhoswho.com/

7.      For over 100 years, Who's Who in the World® has provided accurate, concise biographies of notable Americans. That was the mission of founder, Albert Nelson Marquis, who selected 8,602 distinguished people for the First Edition in 1899.

8.      Today, the Marquis Who's Who family of directories has grown to include the biographies of millions of leaders and achievers from around the world, and from every significant field of endeavour.

9.       Από το 2005 συμπεριελήφθη στο κατάλογο των Leading Educators of the World 2005, του  International Biographical Centre of Cambridge. URL: http://www.internationalbiographicalcentre.com 

10.  The International Biographical Centre of Cambridge, England, has been producing a full range of international biographical directories for more than thirty years. These directories cover vast interest and geographical areas and are specially designed to provide easy access to detailed biographical information from many varied, prominent individuals.

11.  All IBC titles are compiled without political, racial or religious bias and are of genuine international interest to researchers, students, and enthusiasts alike. A particular feature of many of our titles is that we not only include the famous but we also include up-and-coming personalities.

12.   (Ιανουάριος 2011):  Διάκριση του Προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010 στον 6ο  Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών (που διοργανώθηκε από τη Microsoft σύμφωνα με την εγκύκλιο 145789/Γ7/17-11-2010).   Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: ««Περιβάλλον – Ενεργειακή Επανάσταση-Τα ταξίδια του καπετάν ΣΟΣ στη Μεσόγειο».   διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών  και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρου Εκπαίδευσης  2011 στην Μόσχα, Ρωσία στις 22-24 Μαρτίου 2011.

13.   (2013): Το Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ συγκαταλέγεται στην δράση «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( http://excellence.minedu.gov.gr )