Επιστημονική Επιμέλεια Εκδόσεων

 

1.       Υπεύθυνος Έκδοσης του Οδηγού Καλών Πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία: ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2001 Σχολικό Έτος 2000-2001 Πιλοτική Φάση. Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, της Ελλάδας

 

2.       Υπεύθυνος Έκδοσης του Οδηγού Καλών Πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία:  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002: Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, η Διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φυσικής.

 

3.       Επιμελητής  Έκδοσης του Θεματικού Τεύχους του περιοδικού Επιστήμες Αγωγής που εκδίδεται από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οκτώβριος 2004, (ISSN 1109-8740)

 

4.       Υπεύθυνος Έκδοσης Πρακτικών  1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με Διεθνή Συμμετοχή: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε Μαρία Αμαριώτου. 23&24 Οκτωβρίου 2004 Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο. (ISBN: 960-88627-1-X).

 

5.       Υπεύθυνος Έκδοσης Πρακτικών Ημερίδας Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας -Από την Θεωρία στην Πράξη. [ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004]: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε Μαρία Αμαριώτου. Ρέθυμνο 24 Μάιου 2005. (ISBN: 960-88627-0-1).