Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Τηλεδιασκέψεων

 

11. Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Τηλεδιασκέψεων- Επιμορφώσεων

 

11.1 Διοργάνωση Συνεδρίων –Workshops

 1. Διοργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr. (Συνδιοργάνωση με Ν.Ζαράνη)
 2. Διοργάνωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θεμα «Διδακτική της Πληροφορικής» 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr. (Συνδιοργάνωση με Ν.Ζαράνη)
 3. Διοργάνωση του 2ου Θερινού Πανεπιστημίου για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε συνεργασία  με το Ελληνικό Δίκτυο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου…16-23 Ιουλίου 2006  Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε http://www.edc.uoc.gr/Therino%202006/index.htm
 4. Διοργάνωση της 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με Διεθνή Συμμετοχή: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"»  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε Μαρία Αμαριώτου. 23&24 Οκτωβρίου 2004 Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο. (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/LLL/index.htm)
 5. Συνδιοργάνωση με Κ.Κωνσταντίνου και Σ. Ρετάλη  του Workshop on Educational Technologies: 8th Pan-Hellenic Conference in Informatics, Greek Computer Society, Cyprus Computer Society, University of Cyprus, 8-10 November 2001, Nicosia Cyprus. (http://www.cs.ucy.ac.cy/epy8/index2.html )

 

11.2 Διοργάνωση Ημερίδων

 1. Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα: «Το Εικονικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Τετάρτη 29-11-2000 και Ώρα 7:30, Λευκωσία,  Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Αμφιθέατρο Ε006. (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/UCY/Virtual_S/Virtual_S.htm )
 2. Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα: «Τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Τετάρτη 25-4-2001 και Ώρα 7:30, Λευκωσία, Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Αμφιθέατρο Α10. (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/UCY/EPL011-IS/Ekdilwseis/AMEA/Home-Page-AMEA.htm )
 3. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Από την Θεωρία στην Πράξη«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004» - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 24 Μαΐου 2005 (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/.htm)
 4. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Από την Θεωρία στην Πράξη«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005-2006» - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Ελλάδας.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 9 Μαΐου 2006 (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/.htm)
 5. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: "Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007" - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 29 Μαΐου 2007 .
 6. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: "Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008" -. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 20 Μαΐου 2008 .
 7. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: "Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009" -. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 28 Μαΐου 2009 .
 8. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη: "Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010" -. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αμφιθέατρο Δ7, 23 Μαΐου 2010 .

 

11.3 Διοργάνωση Τηλεδιασκέψεων – Επιμορφώσεων

 1. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με Προσκεκλημένο Ομιλητή τον κ. Τσιμπόγλου, Διευθυντή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου με Θέμα: «Το τέλος του Βιβλίου; Το μέλλον των ψηφιακών Βιβλιοθηκών στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2003, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης.
 2. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με Προσκεκλημένο Ομιλητή τον κ. Μπουρλετίδη, Υπεύθυνο e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών με Θέμα: «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Αθηνών». Τετάρτη 10 Μαρτίου 2004, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης.
 3. Σε συνεργασία με την συντονίστρια της ΣΠΑ Ι,  κ. Π.Καλογιαννάκη, διοργάνωση τριών τηλεδιασκέψεων στις οποίες συμμετείχαν 150 φοιτητές στα πλαίσια της Σχολικής Πρακτικής Ι, με τα δημοτικά σχολεία Καλού Χωριού στην Λεμεσό,  Ζήνων δημοτικό σχολείο στην Λάρνακα, και Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου στην Αμμόχωστο., Τρίτη 18 Μαΐου 2004, και 25 Μαΐου 2004, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης.
 4. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με Προσκεκλημένο Ομιλητή τον Dr. Nishikant  Sonwalkar Principal Educational Achitect/Developer  Massachusetts Institute of Technology στο MIT με θέμα: μελλοντικές Τάσεις του e-learning στην Ανώτατη Εκπαίδευση των ΗΠΑ: Η Προσέγγιση του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 23&24 Οκτωβρίου 2004, Αμφιθέατρο Δ3, Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο. http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/LLL/index.htm
 5. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με Προσκεκλημένο Ομιλητή τον κ. Χαμπιαούρη Κώστα, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: "ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003, Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη διδασκαλία
  της Ενότητας 'Οικολογία' σε δύο Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου"23&24 Οκτωβρίου 2004, Αμφιθέατρο Δ3, Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο. (http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/LLL/index.htm)
 6. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με ομιλήτρια την κ. Ελένη Φτιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου .Θέμα: «Μια φορά και ένα Καιρό ήταν ένα σχολείο για όλους». Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΠΤΔΕ Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006.
 7. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με ομιλητή τον κ. Π.Αναστασιάδη, Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε  του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα: «Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Πέμπτη 27/03/2008.
 8. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με ομιλήτρια την κ.. Λαμπροπούλου Νίκη, Υποψήφια Διδάκτορα του London South Bank University, UK. Θέμα: Συνεργατική Μάθηση και Διαδίκτυο, Πέμπτη 03/04/2008.
 9. Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης με ομιλητή τον κ. Γ. Σπαντιδάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε  του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα: «Τα εκπαιδευτικά πολυμέσα στην υπηρεσία της μάθησης και της διδασκαλίας». Πέμπτη 10/04/2008.

 

 

11.4 Διοργάνωση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 

11.4.1 Υπεύθυνος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της Ομογένειας, ΕΔΙΑΜΜΕ, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης (2002-2013)

11.4.2  Επιστημονικός Υπεύθυνος Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2010-2012).

11.4.3 Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                     για διευθυντικά στελέχη Α’θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου. ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

 Σεπτέμβριος 2013- Ιούνιος 2014

11.4.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Β’ .Κύκλου  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                     για διευθυντικά στελέχη Α’θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων. ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.  Σεπτέμβριος 2013- Ιούνιος 2014