Ερευνητικές δραστηριότητες- Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ομάδες

 

Τίτλος Ε.Π

Γενική Περιγραφή

Καθήκοντα

Φορείς Υλοποίησης

Περίοδος Υλοποίησης

Κοινωνία της Πληροφορίας

Ανάπτυξη Υποστήριξη, λειτουργία υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου

Ψηφιακές Διαλέξεις

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2005-2006

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Τηλεδιασκέψεις μεταξύ Δημοτικών Σχολείων την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Π.Τ.Δ.Ε

Διαδασκαλείο Δ.Ε

 

2005-2009

ΕΠΕΑΕΚ

Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Δημιουργία  εξ αποστάσεως μαθημάτων του Προπτυχιακού κύκλου στο Διαδίκτυο

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας

ΠΤΔΕ Παν Κρήτης

2003-2006

 

Παιδεία Ομογενών

Δια Βίου  Εκπαίδευση- Τηλεπιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών της Διασποράς

Υπεύθυνος δράσης Εκπαίδευσης από Απόσταση (e-learning)  Ομογενών Εκπαιδευτικών της Διασποράς.

Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΕΔΙΑΜΜΕ

Υπουργείο Παιδείας

2002-2006

Foresight

Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική και Επικοινωνίες.

Πρόγραμμα Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης για την Ελλάδα

Μέλος της ομάδας συγγραφής μελέτης με τίτλο:

 Η Ελληνική Κοινωνία το 2021.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

2002-2004

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

EBusiness Forum

Θεματική Ομάδα: Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνία και Τεχνολογία

Μέλος Ερευνητικής Συγγραφικής Ομάδας

Υπ. Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

2002-2003

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μεταξύ Δημοτικών Σχολείων στην Κύπρο, την Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Εκπόνηση Διδακτικής μεθοδολογίας για την διδασκαλία

-          Της Γλώσσας

-          Των Μαθηματικών

-          Της Φυσικής

 

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρου), Τράπεζα Κύπρου

2001-2004

Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

 

1998-1999

Τάσεις Απασχόλησης

Ερευνητικό Πρόγραμμα ανίχνευσης ειδικοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε νομαρχιακό επίπεδο. 

Μέλος της Συγγραφικής Ομάδας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης,

Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης Κύπρου.

 

1997

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία  ADAPT BIS

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Οικοδόμηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μέλος Εθνικής Δομής Στήριξης

 Μέλος της  ομάδας συγγραφής του λειτουργικού προγράμματος

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Υπουργείο Εργασίας

Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης

 

1997

Κοινοτική Πρωτοβουλία  ADAPT BIS

Επιτροπή Παρακολούθησης

Υπεύθυνος για τη συγγραφή της ενδιάμεσης έκθεσης με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Υπουργείο Εργασίας

Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης

 

1997

Κοινοτική Πρωτοβουλία  ADAPT

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Οικοδόμηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μέλος Εθνικής Δομής Στήριξης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εργασίας, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης

 

1995-1996

RACE STRATOSPHERIC-R2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρυζωνικών Δικτύων

Μέλος Επιστημονικής  Ομάδας Εργασίας

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

 

1992-1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home page