Δημοσιεύσεις


8.1 Διατριβές

1.      Αναστασιάδης, Π. (1999). Η Κοινωνία της Πληροφορίας – Κοινωνιοψυχολογική Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2.      Αναστασιάδης, Π. (2001). Το νέο μοντέλο της απασχόλησης στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία. Μεταδιδακτορική Έρευνα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  

8.2 Μονογραφίες

 - Σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού

 1.      Anastasiades, P. (2009).  Interactive Videoconferencing and Collaborative Distance Learning for Κ-12 Students and Teachers: Theory and Practice. NY: Nova Science Publishers, Inc  ISBN: 978-1-60692-185-2.https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=8296&osCsid=c10d08cfad31a88c5b4faa03bd438f0d -Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

- Σε Ελληνικούς εκδοτικούς Οίκους

2.      Αναστασιάδης, Π. (1999). Η ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας: Η αναγκαιότητα θέσπισης ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου – Συγκριτική παρουσίαση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αθήνα:  ΑΛΦΑ

ISBN: 960-8018-00-5 (Αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής)

Ø       Βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνία και Τεχνολογία, Τμήμα Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών, χειμερινό εξάμηνο 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

3.      Αναστασιάδης, Π. (2000). Στον αιώνα της Πληροφορίας – Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή». Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη ISBN: 960-14-0265-9 (Επικαιροποιημένη έκδοση της διδακτορικής διατριβής)

 Το βιβλίο προλογίζει ο τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης.

Ø       Βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Ακαδημαϊκό Έτος 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004,2004-2005.

Ø       Βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνία της Πληροφορίας- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003

Ø       Βασικό Σύγγραμμα για την διδασκαλία του μαθήματος Σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Παν Κρήτης, Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 15

4.      Αναστασιάδης Π. (2001). Τα Πληροφοριακά Συστήματα διοίκησης στη νέα οικονομία – Η νέα ψηφιακή μηχανογραφημένη επιχείρηση». Αθήνα: ΑΛΦΑ

Ø       Εγκεκριμένο βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών, χειμερινό εξάμηνο, 2001-2002.

Ø       Εγκεκριμένο βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, χειμερινό εξάμηνο, 2001-2002

Ø       Εγκεκριμένο βασικό σύγγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χειμερινό εξάμηνο, 2001-2002,

Ø       Εγκεκριμένο βασικό σύγγραμμα στο ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης χειμερινό εξάμηνο, 2002-2003

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

 

 

8.3  Κεφάλαια σε Διεθνείς  συλλογικούς τόμους 

 1. Anastasiades, P. (2007). Interactive Videoconferencing (IVC) as a Crucial Factor in Distance Education: Towards a Constructivism IVC Pedagogy Model    under a cross curricular thematic approach. In E. Bailey (Ed), Focus on Distance Education Developments. NY: Nova Science Publishers, IncIDEA ISBN: 160021830X https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5858&osCsid=c10d08cfad31a88c5b4faa03bd438f0d

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1 

 1. Anastasiades, P. (2008). Blending Interactive Videoconferencing and Asynchronous Learning in Adult Education:  Towards a Constructivism Pedagogical Approach. A Case Study at the University of Crete (EDIAMME). In S. Negash, M. Whitman, A. Woszczynski, K. Hoganson (Eds), Handbook of Distance Learning for Real-Time and Asynchronous Information Technology Education. IGI Global  ISBN: 1599049643 ISBN 13: 9781599049649

http://www.igi-global.com/chapter/handbook-distance-learning-real-time/19398

 1. Anastasiades, P. (2010).  K-12 Educational Videoconferencing Applications in Greece and Cyprus. ΝΟVA. In A.Rayler (Ed), Videoconferencing: Technology, Impact and Applications. NY: Nova Science Publishers, IncIDEA ISBN: ISBN: 978-1-61668-285-9 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=11174&osCsid=c10d08cfad31a88c5b4faa03bd438f0d
 1. Anastasiades P. (2012) Design of a Blended Learning Environment for the Training of Greek Teachers: Results of the Survey on Educational Needs. In P.Anastasiades (Editor) Blended Learning Environments for Adults: Evaluations. IGI Global ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 1466609397, EISBN13: 9781466609402  http://www.igi-global.com/book/blended-learning-environments-adults/60762

 

 

8.4 Κεφάλαια σε Ελληνόγλωσσα βιβλία – συλλογικούς  τόμους

 

 1. Αναστασιάδης, Π. (2000) Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία ης Πληροφορίας. Στο  Αναστασιάδης, Π., Γαλδαδάς, Α., Λαοπόδης, Β., Μιχαλακόπουλος, Β., Παπακωνσταντίνου, Γ., Τσάπελας (Επ). (2000). Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  (Το βιβλίο αυτό έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας –ΤΕΕ – από τη σχολική περίοδο 2000-2001). -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1
 2. Αναστασιάδης, Π. (2000) Απασχόληση και Εργασία στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο  Αναστασιάδης, Π., Γαλδαδάς, Α., Λαοπόδης, Β., Μιχαλακόπουλος, Β., Παπακωνσταντίνου, Γ., Τσάπελας (Επ). (2000). Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  (Το βιβλίο αυτό έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας –ΤΕΕ– από τη σχολική περίοδο 2000-2001).
 3. Αναστασιάδης, Π. (2000) Πολιτισμός και Τέχνες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο  Αναστασιάδης, Π., Γαλδαδάς, Α., Λαοπόδης, Β., Μιχαλακόπουλος, Β., Παπακωνσταντίνου, Γ., Τσάπελας (Επ). (2000). Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  (Το βιβλίο αυτό έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας –ΤΕΕ– από τη σχολική περίοδο 2000-2001)
 4. Αναστασιάδης, Π. (2000) Κοινωνία της Πληροφορίας, Κοινωνική Διάσταση. Στο Αντωνάκος, Ν., Βογιατζής, Ι., Καραγεώργος, Π., Κατωπόδης, Ι., Πατριαρχέας, Κ., Αναστασιάδης,  Π. (Επ). (2000).  Εφαρμογές υπολογιστών – Β΄-Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. Ελληνικά Γράμματα, ISBN: 960-393-304-X..
 5. Αναστασιάδης, Π. (2000) Κοινωνία της Πληροφορίας, Κοινωνική Διάσταση. Στο Αντωνάκος, Ν., Βογιατζής, Ι., Καραγεώργος, Π., Κατωπόδης, Ι., Πατριαρχέας, Κ., Αναστασιάδης,  Π. (Επ). (2000).  Εφαρμογές Πληροφορικής – Α΄ Ενιαίου Λυκείου. Ελληνικά Γράμματα, ISBN: 960-393-302-3(Οκτώβριος 2000).
 6. Αναστασιάδης Π, Αυγερίου Π, Ρετάλης Σ (2005) Εικονικά Πανεπιστήμια. Στο Ρετάλης, Σ. (Επ), Οι Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης. Καστανιώτη,   ISBN: 960-03-3983-X.
 7. Αναστασιάδης, Π. (2006) Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από απόσταση- Από την Θεωρία στη Πράξη: Περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της διασποράς. Στο Βασιλάκης, Κ., Καλογιαννάκης, Μ. (Επ), Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης από Απόσταση: στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός
 8. Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο και Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Λιοναράκης Α., (Επ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός -Αριθμός Ετεροαναφορών: 5
 9. Αναστασιάδης, Π. (2008). Ζητήματα Παιδαγωγικού Σχεδιασμού για την Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Μικτής –Πολυμορφικής- Μάθησης Κοινωνικο-Εποικοδομητική Προσέγγιση. Η Περίπτωση του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ομογένειας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ). Στο Αναστασιάδης, Π. (Επ.), Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της  Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg Αριθμός Ετεροαναφορών: 4

  

8.5 Επιστημονική Επιμέλεια Εκδόσεων και Πρακτικών

 8.5.1 Επιστημονική Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων 

 1. Anastasiades P. (Editor). Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks., IGI Global 2012. ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 1466609397, EISBN13: 9781466609402  http://www.igi-global.com/book/blended-learning-environments-adults/60762 .
 2. Anastasiades P, Calogiannakis P, Karras K., Wolhuter CC. (Editors). Teacher Education in Modern Era. Trends and Issues. UNIVERSITY OF CRETE Department of Primary Education Teachers In Service Training Division “Maria Amariotou” MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS Peadagogical Institute March 2011.

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebookeng/Teacher%20Education%20in%20Modern%20Era.html

 1. Αναστασιάδης Π. (Επιμέλεια) Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της  Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση, Αθήνα Νοέμβριος 2008, Εκδόσεις Guttenberg. ISBN: 978-960-01-1263-4, σελ. 463

http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=1533  

 

 

8.5.2 Επιστημονική Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίων - Ημερίδων

 1. Επιμέλεια Πρακτικών  «1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με Διεθνή Συμμετοχή: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"»  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε Μαρία Αμαριώτου. 23&24 Οκτωβρίου 2004 Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο. (ISBN: 960-88627-1-X).
 2. Επιμέλεια Πρακτικών Ημερίδας «Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας -Από την Θεωρία στην Πράξη. [ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004]: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικών Δραστηριοτήτων από Απόσταση  μέσω Τηλεδιάσκεψης μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας»., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Διδασκαλείο Δ.Ε Μαρία Αμαριώτου. Ρέθυμνο 24 Μάιου 2005. (ISBN: 960-88627-0-1).

  

8.5.3 Επιμέλεια Επιστημονικού Περιοδικού

 1. Επιμελητής  Έκδοσης του Θεματικού Τεύχους του περιοδικού Επιστήμες Αγωγής που εκδίδεται από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Οκτώβριος 2004, (ISSN 1109-8740)

 

8.5.4 Επιμέλεια άλλων εκδόσεων

 1. Υπεύθυνος Έκδοσης του Οδηγού Καλών Πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2001» Σχολικό Έτος 2000-2001 Πιλοτική Φάση. «Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, της Ελλάδας»
 2. Υπεύθυνος Έκδοσης του Οδηγού Καλών Πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία:  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002: Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, η Διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φυσικής».
 3. Υπεύθυνος Έκδοσης του Οδηγού Καλών Πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία:  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004: Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μεταξύ Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, Διαθεματική Προσέγγιση».

 

 

8.6 Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με το Σύστημα των Κριτών

 1. Anastasiades, P. (2001). The Hybrid Electronic Town hall: The Creation of Digital Entry Gates for the Citizens in the Emerging Information Society. Review of decentralization local government and regional development, No24, pp. 97 –106. ISSN 1106-91-71.
 2. Anastasiades, P., & Retalis, S. (2002). The Educational Process in the Emerging Information Society: Conditions for the Reversal of the Linear Model of Education and the Development of an Open Type Hybrid Learning Environment. Republished paper to Computers in the Social Studies Journal, Volume10 Number1. ISSN 1090-8595.( January 2002) -Αριθμός Ετεροαναφορών: 8
 3. Anastasiades, P. (2002). The use of hybrid-type educational digital entities in university education. In J. A. Chambers (Ed.), Selected papers Publication from the 13th International Conference on College Teaching and Learning, (pp. 1-6). Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville. (April 2002)
 4. Anastasiades, P. (2002). The Theory of Information Reversal. Computers and Society, ACM Special Interest Group on Computers and Society (ACM SIGCAS), Volume 32, No .2, pp. 10-16, June 2002.  ISSN 0095-2737.

-Δείκτης Βαρύτητας Περιοδικού (Impact Factor 2004)= 1.325 -Αριθμός Ετεροαναφορών: 4

 1. Anastasiades, P. (2002). Our Social And Labor Life Towards The Information Society: Unlimited Capabilities For Communication Or Absolute Loneliness?. Cyprus Computer Society Journal Edition “Pliroforiki”, Volume 2, pp. 10-13. (September 2002)
 2. Anastasiades, P. (2002). Towards the Global Information Society: The Enactment of a Regulatory Framework as a Factor of Transparency and Social Cohesion. Lecture Notes in Computer Science, Volume 2510, Issue, pp 527-535. Online publication: October 10, 2002, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002. ISBN:3-540-00028-3 -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1
 3. Anastasiades, P. (2002). The Social and Ethical Dimension of the New Digital European Economy and Society». International Journal of Communication, volume 12, no. 2, pp.  77-88. Bahri Publications (December 2002)
 4. Anastasiades, P. (2003). Distance Learning in Elementary Schools in Cyprus: The evaluation Methodology and Results ». Computers & Education, volume. 40, no. 1, pp. 17-40(24). Elsevier Science. (January 2003)

-Δείκτης Βαρύτητας Περιοδικού- Five Year Impact Factor:  3.305    © Journal Citation Reports 2013, Published by Thomson Reuters -Αριθμός Ετεροαναφορών: 35

 1. Anastasiades, P. (2003). Building up a pedagogical model for synchronous distance learning courses. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers Publication from the 14th International Conference on College Teaching and Learning. Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville. (April 2003)
 2. Anastasiades, P. (2003). Modern Forms of Commercial Intermediation towards the Information Society and Economy. Asian Journal of Information Technology, volume 2, no.4, pp.329-331. Grace Publications Network
 3. Anastasiades, P. (2004). Implement a Hybrid Learning Environment in Higher Education:  A Pilot Methodology for Teaching the Course “ICT and Distance Learning” at the University of Crete. The International Journal of Learning, volume 10, pp. 297-304. Common Ground. The University Press, 2004. ISSN 1447-9494 (Print) • ISSN 1447-9540 (Online). (Paper accepted at the International Learning Conference July 15-18, 2003, Institute of Education, University of London, London).
 4. Anastasiades, P. (2004). The New Type of Human Personality towards the Emerging Information Society. The International Journal of the Humanities, Vol. 1, pp. 483- 495. Common Ground, The University Press, 2004. ISSN 1447-9508 (Print) • ISSN 1447-9559 (Online) (Paper presented at the First International Conference on New Directions in the Humanities. University of the Aegean, Island of Rhodes, Greece, 2-5 July, 2003).
 5. Anastasiades, P. (2004). Printed Book Vs eBook? The Hybrid Instructional Book of the Future.  The International Journal of the Book, vol.2, pp., . Common Ground, The University Press, 2004. (This paper was accepted at the Second International Conference on the Future of the Book Beijing, China, 29-31 August 2004.)
 6. Damanakis, M., & Anastasiades, P, (2005). Life Long & Distance Learning and the Diaspora: Implementing a Virtual Learning Environment at the University of Crete. Themes in Education, Vol. 6, No 1, pp. 83-96. Special Issue "Information & Communication Technologies in Diaspora". (june2005)
 7. Tagalou, A., Antonopoulou, M., Filipoussis, G. & Anastasiadis P. (2006). Design and instructional development in the context of a hybrid learning environment (Videoconference): «Aegean, a sea of culture». Journal of Science Education, vol. 7. Special Issue II, ISSN 0124-5481
 8. Anastasiades, P., Ralia, T., Kotinis, T., Panagiotidou, L., Porpoda, L. & Tirou, A. (2006). Designing Courses through Videoconference among three elementary schools of Greece: a constructivist approach», Journal of Science Education.  vol. 7. Special Issue II, ISSN 0124-5481
 9. Anastasiades, P., Kosmidou, I., Panagopoulos, K., Balkizas, N. & Milonas, D.  (2006). Videoconference In Primary Schools: Turning Theory Into Act-Planning Lessons Based On The Principles Of Constructivism. Journal of Science Education, Volume 7. Special Issue II, ISSN 0124-5481
 10. Anastasiades, P., Vitalaki, E. & Gertzakis, N. (2008). Collaborative Learning Activities by Distance via Videoconferencing in Elementary Schools: Parents´ Attitudes. Computers & Education, vol. 50, Issue 4. 1, pp. 1527-1839. Elsevier Science. (May 2008)

είκτης Βαρύτητας Περιοδικού- Five Year Impact Factor:  3.305   © Journal Citation Reports 2013, Published by Thomson Reuters --Αριθμός Ετεροαναφορών: 20

 1. Katsidis, S., Anastasiades, P. & Zacharopoulos, V. (2008). E-learning at the Technological Educational Institute of Crete: An Evaluation Based on the Student Experience. WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION, volume 5, Issue 8, pp. 529-538. WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), ISSN: 1790-1979. (August 2008).

Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

 1. Χαμπιαούρης, Κ., Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. & Αναστασιάδης,  Π. (2009). Μία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού - ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας. Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, 5ος Τόμος, Τεύχος 1, σ. 88-100 Αριθμός Ετεροαναφορών: 1
 2.  Ηλιάδου, Χ. Αναστασιάδης,Π. (2010). Επικοινωνία Καθηγητή –Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, 6ος Τόμος, Τεύχος 1,2 σ. 29-45.
 3.   Panagiotes S. Anastasiades, George Filippousis, Labros Karvunis, Spiros Siakas,Arsitokritos Tomazinakis, Panagiota Giza, Hellen Mastoraki. (2010). Interactive Videoconferencing for Collaborative Distance Learning in the school of 21st Century: from theory to Practice – a case study in elementary schools in Greece. Computers & Education 54 (2010) 321–339

-Δείκτης Βαρύτητας Περιοδικού- Five Year Impact Factor:  3.305   © Journal Citation Reports 2013, Published by Thomson Reuters - Αριθμός Ετεροαναφορών: 15

 1. Anastasiades, P., Iliadou C. (2010)  Communication between tutors - students in Distance Learning   The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL 01.07.2010 Αριθμός Ετεροαναφορών: 1
 2.   Αναστασιάδης,Π., Καρβούνης Λ. (2010). Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ.  Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, 6ος Τόμος, Τεύχος 1,2 σ. 80-92.
 3. Anastasiades, P., Vitalaki E. (2011). Promoting Internet Safety in Greek Primary Schools: the Teachers Role. Educational Technology & Society Journal, 14 (2), 71–80. Αριθμός Ετεροαναφορών: 2
 4.  Vitalaki, E., Anastasiades, P., Tsouvelas, G. (2012). FACTORS INFLUENCING PARENTAL CONTROL FOR THE SAFE AND PEDAGOGICAL INTERNET USE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Problems of Education in the 21st Century, 42(42):125-135.  ISSN 1822-7864.

 

 

8.7 Βιβλιοκριτικές σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με το Σύστημα των Κριτών

 1. Anastasiades, P. (2005). Book Review of: Online education and learning management systems: global e-learning in a Scandinavian perspective. Oslo: NKI Gorlaget, 2003.   Open Net Journal, 1(1), review no. R1, 2005.

  

8.8 Εργασίες σε Ελληνικά  Επιστημονικά Περιοδικά με το Σύστημα των Κριτών

1.      Αναστασιάδης, Π. (2001). Τα Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης στη Νέα Οικονομία – Η κοινωνική διάσταση. Ειρμός, No.3, σ 55-70

2.      Αναστασιάδης, Π.,Κωνσταντίνου, Κ., Σεβαστίδου, A., Ελευθερίου, Α., Χριστοφίδης, Μ., Φιλιππίδου, Χ. & Αχιλλέως, Μ. (2003). Εκπαίδευση από Απόσταση: Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος στο Μάθημα των Φυσικών Επιστημών σε Δημοτικά Σχολεία στην Κύπρο. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών- Έρευνα και Πράξη, Τεύχος 4., σ 41-50. Επιστημονικό Περιοδικό της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

3.        Αναστασιάδης, Π., Χαμπιαούρης, Κ. & Ελευθερίου, Α. (2003). Σχεδιάζοντας το πρώτο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας σε Δύο Δημοτικά Σχολεία στην Κύπρο. Συνεργατική παιδεία , Τόμος 2, Τεύχος 2, σ12-18.  (Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση, που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 9-11 Μαΐου 2002).

4.        Αναστασιάδης, Π. (2003). Διαμόρφωση Πλαισίου για την Εισαγωγή των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Επιστημονικό Βήμα, Τεύχος 2., σ 44-54. Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. (Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στην ημερίδα με θέμα την ‘Εκπαίδευση για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα Παιδαγωγικά Τμήματα’, που διοργάνωσε στις 6 Ιουνίου 2003 στα Ιωάννινα το ‘Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση’ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με την ‘Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’.)

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

5.      Αναστασιάδης, Π. (2004). Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Το Δεύτερο Κύμα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 165-178.

-Αριθμός Ετεροαναφορών:2

6.      Αναστασιάδης, Π. (2006). O Ρόλος των Νέων Τεχνολογιών και η Ανάδειξη των Ψηφιακών Κοινωνικών Δεξιοτήτων (e-social skills) στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεύχος 8, σ 25-32. Εκδόσεις Μεταίχμιο. (Μάιος – Αύγουστος 2006)

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

7.      Αναστασιάδης, Π.  & Καρβούνης,  Λ. (2008).  Η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην διασπορά, ως βασικός παράγοντας  για τον σχεδιασμό Μικτού Πολυμορφικού Περιβάλλοντος Επιμόρφωσης τους. Επιστήμες Αγωγής, Τεύχος 4, σ 41-65.

8.      Αναστασιάδης, Π., Καγκά, Ε., Λουκέρης, Δ., Μαντάς, Π., Τραντάς, Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών:  Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών,  Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση 16,17.

 

 

8.9 Εργασίες σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών

 1.      Anastasiades, P., Eleutheriou, A. & Hambiaouris, K. (2001). The new hybrid school environment: Experiences from the pilot use of communications and IT technologies by pupils of two primary schools in Cyprus.  Proceedings of the first International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), on Science and Technology Education, Vol I, (pp.315-323), 29 April-2 May 2001. Paralimni, Cyprus. ISBN 9963-8519-1-6.

2.      Retalis, S. & Anastasiades, P. (2001). An approach to language learning via annotated audio/video clips and asynchronous collaboration. Presented at the Conference of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language: Implementing CALL in EFL: “Living Up To Expectations". Nicosia, 5-6 May 2001.

3.      Anastasiades, P. & Retalis, S. (2001). The Educational Process in the Emerging Information Society: Conditions for the Reversal of the Linear Model of Education and the Development of an Open Type Hybrid Learning Environment. Proceedings of the ED-MEDIA 2001, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Volume.2001, Issue.1, 2001, (pp.43-48). 25-30 June 2001. University of Tampere, Finland. ISBN 1-880094-42-8

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

4.      Anastasiades, P., Eleutheriou, A. & Hambiaouris, K. (2001). Implementing the first pilot program of Distance Learning between two elementary schools in Cyprus: Workout of the teaching methodology. Accepted at the Eighth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning. 4-8 July 2001. Spetses, Greece.

5.      Anastasiades, P. (2001). The Educational Digital Entities as a Component of the New Hybrid and Learning School Environment: Expectations and Speculations. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2001), (pp.5-7). 6-8 August 2001. Madison, USA.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

6.      Anastasiades, P. (2001). Τhe transition from the traditional lower middle-class business of the industrial model to the new digital business of the Internet global economy. Proceedings of the 2nd International Conference on New Horizons in Industry and Education, (pp.13-16). 13-14 September 2001, Milos Island, Greece.

7.      Anastasiades, P. (2001). The Vision of an Interplanetary Individualized Virtual University in the Age of Globalization. Proceedings of the WebNet 2001 -- World Conference on the WWW and Internet, (pp 31-35), 13-16 October 23-27, 2001. Orlando, Florida, USA.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

8.      Anastasiades, P. (2001). The New Concept of Community in the era of Internet and digital Information. Proceedings of the Diversity Conference 2001 -The Second Conference on Reconciliation, Multiculturalism, Immigration and Human Rights. 30 November - 1 December 2001, Deakin Woolstores Campus, Geelong Waterfront, Australia

9.      Anastasiades, P. (2002). Netizen: The concept of isolation and loneliness in the emerging Internet society. Accepted at the International Conference of Computing and Philosophy @ Oregon State University Conference. January 24, 25, 26, 2002. Oregon, USA.

10.  Anastasiades, P. (2002). Designing and development of Hybrid Educational Digital Entity. Proceedings of the International Conference SITE 2002 – Society for Information Technology and teacher Education. March 18-23, 2002. Nashville, Tennessee, USA

11.  Anastasiades, P. (2002).  The Use of Hybrid Type Educational Digital Entities in University Education. Selected Paper – Proceedings of the 13th International Conference on College Teaching and Learning. April 9-13, 2002. Florida, USA

12.  Anastasiades, P. (2002). A Unified Regulatory Framework on a European Information Society: Suggested Building Levels. Proceedings of the International Federation for Information Processing – IFIP/SEC 2002 Int.Conference: Security in the Information Society. May 6-8, 2002. Cairo, Egypt. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

13.  Retalis, S., Vescoukis, V., Anastasiades, P. (2002). SCOUT: An approach to Students’ Collaborative and Open Learning.  Proceedings of the University Of Malta S & T Education Conference: Linking Science, Mathematics and Technology Education and their Social Relevance. April 10 – 13, 2002. St. Andrew's, Malta.

14.  Anastasiades, P. (2002). Will Educational Multimedia substitute the Conventional Books? A Critical and Philosophical Approach. Proceedings (Poster/Demo) of the ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (Poster Demo), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Denver, Colorado, June 24-29 2002.

15.  Anastasiades, P. (2002). Social Informatics and New Educational Technologies.  Accepted at the Ninth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning – The Learning Conference 2002. July 16-10, 2002. Beijing, China.

16.  Anastasiades, P. (2002). The New Educational Environment: the Modern Role of Teachers and Learners towards the Information Society. Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education, Research and Training Institute of East Aegean (ΙΝΕΑΓ - Samos)
University College of the Fraser Valley ( British Columbia, Canada). July 17-19 2002, Samos island, Greece.

17.  Anastasiades, P. (2002). The European Information Society: Social Dimension. Accepted at the international conference on "Social, ethical and cognitive issues of informatics and ICT (information and communication technology) - SECIII, Open IFIP-GI-Conference on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT (Information and Communication Technologies). July 22-26, 2002, University of Dortmund, Germany.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

18.  Anastasiades, P. (2002).  Teaching the Course “Introduction to the Information Society” at the University of Cyprus: a Pilot Methodology. Proceedings of the E-Learn 2002 -- World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education Vol. 2002, Issue. 1, 2002, (pp. 2539-2541) (Poster Demo). October 15-19 2002, Montreal, Canada: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education).

19.  Anastasiades, P. (2002). The Enactment of a Unified Regulatory - Statutory Framework as a Factor of Transparency and Social Cohesion in the Modern Information Society of the 21st Century. Proceedings of the First Eurasian Conference on Advances in Information and Communication Technology.  Tehran, Iran, October 29-31, 2002.

20.  Anastasiades, P. (2002). Virtual Universities: a Critical Approach. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE). December 3-6 2002, Auckland, New Zealand, College of Business, Massey University: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). -Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

21.  Anastasiades, P. (2003).  Synchronous Distance Learning Courses: Evaluation Methodology. Proceedings of the International Conference SITE 2003 – Society for Information Technology and teacher Education. March 24-29, Nashville, New Mexico, USA.

22.  Anastasiades, P. (2003). Building up a pedagogical model for synchronous distance learning courses. Selected Paper – Proceedings of the 14th International Conference on College Teaching and Learning. April 1-5 2003, Florida USA.-Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

23.  Anastasiades, P. (2003). The New Type of Human Personality towards the Emerging Information Society. Virtual Presentation at the International Conference on new Direction on the Humanities, “Humanities Conference 2003”. University of Aegean, Island of Rhodes, Greece July 2-5 2003.

24.  Anastasiades, P., Constantinou, C. P., Sevastidou, A., Eleutheriou, A., Philipidou, Ch., Hristophoridis, M. & Ahileos, M. (2003). Development Of Children’s Investigative Skills Through Collaboration At A Distance Between Two Elementary Schools In Cyprus. Proceedings of Sixth International Conference On Computer Based Learning in Science (CBLIS). July 5 – 10 2003, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

25.  Anastasiades, P., Christou, C., Hambiaouris, C., Georgiou, S., Papadopoulou, E., & Papachristou, K. (2003). Teaching Mathematics through Collaboration at a Distance between two Elementary Schools in Cyprus. Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS). July 5 – 10 2003, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

26.  Anastasiades, P. (2003).  Implement a Hybrid Learning Environment in Higher Education:  A Pilot Methodology for Teaching the Course “ICT and Distance Learning” at the University of Crete. Accepted at the Tenth Literacy and Education Research Network Conference on Learning. July 15-18 2003, Institute of Education, University of London, London.

27.  Anastasiades, P. (2003). The Future of The Book, the Book of The Future. Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, “ICALT 2003”, Informatics and Telematics Institute, Centre for Research and Technology-Hellas, IEEE Learning Technologies Task Force, IEEE Computer Society. July 9-11, 2003, Athens, Greece. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

28.  Bourletides, K., Kenourgios, D. & Anastasiades, P. (2003). Implementation of E-Learning Methodology in Teaching Entrepreneurship: Training Program of NKUA in Teaching Entrepreneurship at TEE (Technical Vocational Schools), IEK (Vocational Training Institution) and SAEK (Initial Vocational Training Schools). Proceedings of the 3rd International Conference on New Horizons in Industry and Education, Department of Applied Informatics and Multimedia of the Technological Educational Institute of Crete. Santorini Island, Greece, 28-29 August 2003.

29.  Anastasiades, P. (2004). From the Conventional Classroom to the New Hybrid Learning Environment: Steps and MethodologyAccepted at the Eleventh Literacy and Education Research Network Conference on Learning, Cojímar Pedagogical Convention Centre. Havana, Cuba, 27-30 June 2004. Common Ground.

30.  Anastasiades, P. (2004). Printed Book Vs eBook? The Hybrid Instructional Book of the Future. Accepted at the Second International Conference on the Future of the Book. Beijing, China, 29-31 August 2004. Common Ground .

31.  Anastasiades, P. & Vitalaki, E. (2004). Information Communication Technologies in Elementary Schools:  Why the Parents do Concern?. Presented at the European Conference on Educational Research, ECER 2004, EERA (European Educational Research Association) University of Crete. Rethymnon, 22-25 September 2004.

32.  Anastasiades, P. (2005). Synchronous Vs Asynchronous Learning? Principles, Methodology and Implementation Policy of a Blended Learning Environment for Lifelong Learning, at the University of Crete. Proceedings of the ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED MEDIA 2005), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Montreal, Canada, June 27-July 2, 2005.

33.  Anastasiades, P. (2005). Web Based Education and Digital Divide towards the European Lifelong Learning Society. Proceedings of the 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. Orlando, Florida, USA, July 14 – 17 2005.

34.  Anastasiades, P. (2005). Lifelong Learning and Greek Diaspora towards the Global Information Society: Suggested e- Learning Monitoring Methodology (e-LMM). Proceedings of the E-Learn 2005--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vancouver, Canada, October 24-28, 2005.

35.  Δαμανάκης, Μ., Χουρδάκης, Α., Αναστασιάδης, Π., Σπαντιδάκης, Ι. & Μητροφάνης,  Γ. (2005). Περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο  για τους Εκπαιδευτικούς της ομογένειας. 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Πάτρα, 11 - 13 Νοεμβρίου 2005

36.  Αναστασιάδης, Π. (2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης: Προς μια νέα «Κοινωνική Συμφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακού Δυϊσμού. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Πάτρα, 11 - 13 Νοεμβρίου 2005. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 9

37.  Anastasiades, P. (2006). Are We Loosing Our Privacy? The Association of «Big Brother» And the Information Systems- The Role of Education. Accepted at the Thirteenth International Literacy Conference on Learning. Montego Bay, Jamaica, 22-25 June 2006

38.  Anastasiades, P. & Stasinopoulou, O. (2006). The Hybrid University in the European Information Society: the new Educational Environment for Persons with Disabilities. Proceedings of the ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED MEDIA 2005), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Orlando, Florida,  June 26-30 2006.

39.  Anastasiades, P. & Spantidakis, J. (2006). Advanced Learning Technologies and the New Hybrid Learning Environment towards the Knowledge Society: Steps and Implementation Policy. Proceedings of the ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED MEDIA 2006), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Orlando, Florida,  June 26-30 2006   

40.  Χαμπιαούρης, Κ., Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. & Αναστασιάδης,  Π. (2006). Υβριδικό Συνεργατικό Μαθησιακό Περιβάλλον και Ψυχοκοινωνικό Κλίμα της Τάξης. Proceedings of the 2nd  ICIETE  International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education. Samos, June 30-July 3 2006. (Αναδημοσίευση)

41.  Tagalou, A., Antonopoulou, M., Filipoussis, G. & Anastasiadis, P. (2006). Design and instructional development in the context of a hybrid learning environment (Videoconference): Aegean, a sea of culture. Proceedings of the 2nd ICIETE International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education. Samos June 30-July 3, 2006. (Αναδημοσίευση)

42.  Anastasiades,  P., Ralia, T., Kotinis, T., Panagiotidou, L., Porpoda, L. & Tirou, A. (2006). Designing Courses through Videoconference among three elementary schools of Greece: a constructivist approach. Proceedings of the 2nd ICIETE International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education. Samos June 30-July 3, 2006. (Αναδημοσίευση)

43.  Anastasiades, P., Kosmidou, I., Panagopoulos, K., Balkizas, N. & Milonas, D. (2006). Videoconference In Primary Schools: Turning Theory Into Act-Planning Lessons Based On The Principles Of Constructivism. Proceedings of the 2nd ICIETE International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education. Samos June 30-July 3, 2006. (Αναδημοσίευση)

44.  Anastasiades, P. (2006). Ιinteractive Videoconferencing in Lifelong Learning: Methodology and Implementation Policy at the University of Crete (E.DIA.M.ME). Proceedings of the Diverse 2006 1   6th International Conference on Video and Videoconferencing in Education, Glasgow Caledonian University, Scotland, Glasgow 5-7 July 2006.

45.  Anastasiades, P. (2006). Interactive Videoconferencing in K- 9 Education: “ODUSSEAS 2000-2004” a case study in Elementary Schools in Greece and Cyprus. Proceedings of the Diverse 2006 1   6th International Conference on Video and Videoconferencing in Education, Glasgow Caledonian University Scotland, Glasgow 5-7 July 2006.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

46.  Αναστασιάδης, Π. (2007). Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος elearning για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας. Στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Διασπορά. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ). Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 29 Ιουνίου- 1 Ιουλίου. (Αναδημοσίευση με μικρές αλλαγές)

47.  Αναστασιάδης, Π. (2007). Ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Περιβάλλοντος Εξ  Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Ομογένειας για την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας.  Παρουσίαση εισήγησης στο 2ο Convegno Interanazionale Sulla Lingua Neogreca. Facolta’ DI Lettere e Filosofia, Sapienza Universita’ Di Roma. 5-7 Οκτωβρίου 2007. (Αναδημοσίευση)

48.  Καρβούνης, Λ., Μανταδάκης, Ε. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Σχεδιασμός  Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία της Φυσικής στο Διαδίκτυο. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007.

49.  Αναστασιάδης, Π. (2007).  Οι Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Σύγχρονης και Ασύγχρονης Μετάδοσης  στην Υπηρεσία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συστήματος Μικτής Μάθησης   (Blended Learning)  για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Ομογένειας.  Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 3

50.  Παπαευαγγέλου, Χ. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

51.  Σπαντιδάκης, Ι. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Ζητήματα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού σε  Υπερμεσικά Περιβάλλοντα Μάθησης με έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 4

52.  Αναστασιάδης,  Π., Μανούσου, Ε., Λενακάκης, Α., Φιλιππούσης, Γ., Κουκούλης, Ν., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε. &  Καρβούνης, Λ. (2007). Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της διαθεματικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. Από την Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007» Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

53.  Αναστασιάδης, Π. (2007). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης  στο Σύγχρονο Σχολείο:  Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.  -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

54.  Βιταλάκη, Ε. & Αναστασιάδης, Π. (2008). Οι γονείς και το διαδίκτυο: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον ρόλο του γονέα στην παιδαγωγική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά στο σπίτι και το σχολείο. Ανακοίνωση και  Περίληψη στα πρακτικά του 1st International Conference of School Psychology in Crete “  School PsychologyEssential for Quality Enhancement  of Education” Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. 23-25 Μαΐου 2008

55.  Katsidis, C. & Anastasiades, P. (2008). Assessing student satisfaction in an asynchronous e-learning environment. Proceedings of the WSEAS 2008 (World Scientific and Engineering Academy and Society, 2008)
με θέμα: 'ENGINEERING EDUCATION (ΕΕ'08)'
.  Heraklio, Greece July, 22-24 2008.

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

56.  Αναστασιάδης Π, Μανούσου Ε, Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Κουκούλης Ν, Τομαζινάκης Α, Γκίζα Π, Μαστοράκη Ε, Σπανουδάκης Α, Καραγιάννη Δ, Καρβούνης Λ (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του  5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009.

57.  Ηλιάδου Χ., Αναστασιάδης Π. (2009). Επικοινωνία Καθηγητή–Συμβούλου και Φοιτητών στις Σπουδές από Απόσταση: Απόψεις Φοιτητών στο Πλαίσιο της  Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009.

58.  Καραγιάννη Δ., Αναστασιάδης Π. (2009). Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικού Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της εξαε με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».  Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009.

59.  Αναστασιάδης Π., Καρβούνης Λ. (2009). Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

60.  Αναστασιάδης Π, Μανούσου Ε, Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Κουκούλης Ν, Τομαζινάκης Α, Γκίζα Π, Μαστοράκη Ε, Σπανουδάκης Α, Καραγιάννη Δ, Καρβούνης Λ (2011). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του  6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Λουτράκι 2011.

61.  Αναστασιάδης Π. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών»: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Λουτράκι 2011.

62.  Apostolakis, N., Antoniou, P., Anastasiades, P., Karipidis, A. (2011). The effects of a digital learning environment on children's divergent movement ability. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2011, Part of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2011, MCCSIS 2011 1 , pp. 35-41

63.  Αναστασιάδης Π., Σπαντιδάκης Γ. (2013). Διαδικτυακά Περιβάλλοντα για τους μαθητές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Διασπορά: Βασικές αρχές σχεδιασμού. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα Νοέμβριος 2013.

64.  Σπαντιδάκης Γ.,  Αναστασιάδης Π., Βαρσαμιδου Δ.  (2013). Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας: Το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ). Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.   Αθήνα Νοέμβριος 2013.

 

8.10 Εργασίες σε Πανελλήνια Συνέδρια  με το Σύστημα των Κριτών

 1.      Αναστασιάδης, Π. (1999).  Τηλεργασία: το διάδοχο μοντέλο της απασχόλησης, ο σύγχρονος ρόλος της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην αναδυόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας». Ανακοίνωση στο συνέδριο με θέμα: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – Εφαρμογές και προοπτικές για την ανάπτυξη της περιφέρειας». Νομ. Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας, Αργοστόλι, Κεφαλονιά (Σεπτέμβριος 1999).

2.      Αναστασιάδης, Π. (2000).  Το σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας – Ο νέος ρόλος των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Στα πεπραγμένα της επιστημονικής διημερίδας πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Η/Υ (ΕΠΥ), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αθήνα (Φεβρουάριος 2000).

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

3.      Αναστασιάδης, Π. (2000). Το νέο υβριδικό περιβάλλον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Στα πεπραγμένα της επιστημονικής διημερίδας πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Η/Υ (ΕΠΥ).  Αθήνα (8-9 Σεπτεμβρίου 2000).

4.      Αναστασιάδης, Π. (2000). Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος στην αναδυόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας». Στα πεπραγμένα (σε ψηφιακή μορφή) του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, με θέμα: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (13-15 Οκτωβρίου 2000).

5.      Αναστασιάδης, Π. (2000). Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ψηφιακών οντοτήτων στα πλαίσια του νέου υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Στα πεπραγμένα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Πληροφορική και Εκπαίδευση». Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (11-12 Νοεμβρίου 2000).

-Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

6.      Αναστασιάδης, Π. & Νικολάου, Γ. (2001).  Η διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια του νέου υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Στα πεπραγμένα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Σχολική γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (3-6 Μαΐου 2001).

7.      Αναστασιάδης, Π. (2001). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ο σύγχρονος ρόλος των εκπαιδευτικών λειτουργών. Στα πεπραγμένα του 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διαδίκτυο». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος (11-13 Μαΐου 2001).

8.      Αναστασιάδης, Π., Ελευθερίου, Α. &  Χαμπιαούρης, Κ. (2001). Η αξιοποίηση εμπειριών  από τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, στην εισαγωγή πιλοτικού σχεδίου ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  στους μαθητές δύο δημοτικών σχολείων στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27 Μαΐου 2001).  -Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

9.      Αναστασιάδης, Π. (2001). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Οργουελικό Περιβάλλον και Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Οντότητες Υβριδικού Τύπου. Στα πεπραγμένα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (25-27 Μαΐου 2001).

10.  Αναστασιάδης, Π. (2001). Σχεδιάζοντας το πρώτο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας σε Δύο Δημοτικά Σχολεία στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Νέες τεχνολογίες στην  εκπαίδευση από απόσταση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστήμων Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο (8-10 Ιουνίου 2001). -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

11.  Αναστασιάδης, Π., Χαμπιαούρης, Κ. & Ελευθερίου, Α. (2002). Υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του Τρίτου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών – Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 19-21 Απριλίου 2002

12.  Aναστασιάδης, Π., Κωνσταντίνου, Κ., Ελευθερίου, Α., Φιλιππίδου, Χ., Χριστοφίδης, Μ.,  Αχιλλέως, Μ. & Σεβαστίδου, A. (2002). Ο ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ στο Πανηγύρι της Επιστήμης Ένα Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας του Μαθήματος των Φυσικών Επιστημών σε  Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Στα πεπραγμένα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση". Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Ρέθυμνο  9-11 Μαΐου 2002.

13.  Αναστασιάδης, Π.,  Χαμπιαούρης, Κ. &  Ελευθερίου, Α. (2002). Η Εικονική Σχολική Αίθουσα: από την Θεωρία στην Πράξη». Στα πεπραγμένα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση". Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Ρέθυμνο  9-11 Μαΐου 2002. 

14.  Αναστασιάδης, Π., Χαμπιαούρης, Κ. & Ελευθερίου, Α. (2002). Η Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο. Στα πεπραγμένα του ετήσιου Συνεδρίου της Κυπριακής Παιδαγωγικής Εταιρίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 26-27 Ιουλίου 2002

15.  Ράπτης, Α., Χόπλαρος, Γ., Βοσνιάδου, Σ., Μακράκης, Β., Κυνηγός, Χ., Ράπτη, Α., Σολομωνίδου, Χ., Αναστασιάδης, Π. & Κόμης, Β. (2002). Η Ένταξη των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Στρογγυλό Τραπέζι). Στα πεπραγμένα του3ο πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση". Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2002.

16.  Αναστασιάδης, Π., Χαμπιαούρης, Κ. & Ελευθερίου. Α. (2002). Το σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας: υλοποιώντας τα προγράμματα ‘ΟΙΚΑΔΕ’ και ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο». Στα πεπραγμένα του3ο πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση". Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2002. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 1

17.  Αναστασιάδης, Π. (2003). Εκπαίδευση από Απόσταση σε Δημοτικά σχολεία στην Κύπρο: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Στα πεπραγμένα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα (28-30 Μαρτίου 2003).

18.  Αναστασιάδης, Π., Χρήστου, Κ., Χαμπιαούρης, Κ.,  Γεωργίου, Σ., Παπαδοπούλου, Ε. & Παπαχριστοφιλοπούλου, Κ. (2003). Η Διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Στα πεπραγμένα της Τρίτης Διημερίδας Διδακτικής των μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (18-19 Απριλίου 2003). (Η εργασία αυτή έχει παρουσιαστεί στο Sixth International Conference On Computer Based Learning in Science (CBLIS), 5 - 10 July 2003, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus με τίτλο: «Distance Learning in Mathematics Education Between two Primary Schools in Cyprus»).

19.       Δαμανάκης, Μ. & Αναστασιάδης, Π. (2004). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση: Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών  από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα πρακτικά 6ου Ετήσιου Συνεδρίου της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ». Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεδριακό και πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 30/4-2/5 2004

20.  Αναστασιάδης,  Π.,  Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Χαμπιαούρης, Κ.,  Μιχαηλίδης, Χ. & Κυριάκου, Κ. (2004). ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 - Ολυμπιακή Παιδεία:  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης  ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας, με θέμα τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2004). Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου, 2004. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

21.  Χαμπιαούρης, Κ., Ράπτης, Α., Αναστασιάδης, Π. & Ράπτη, Α. (2004). Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος μέσω Τηλεδιάσκεψης, κατά τη Διδασκαλία της Ενότητας Οικολογία, στα πλαίσια του Μαθήματος της Επιστήμης σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2004. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου, 2004.

22.  Αναστασιάδης, Π. (2004).  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004- Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε δημοτικά σχολεία Ελλάδας και Κύπρου με θέμα τους ολυμπιακούς αγώνες. Στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Διάδοση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση με θέμα: η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 16-17 Οκτωβρίου 2004

23.  Χαμπιαούρης,  Κ., Ράπτης,  Α., Αναστασιάδης, Π. & Ράπτη, Α. (2004). Ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος από απόσταση για τη διδασκαλία της ενότητας Οικολογία σε δύο δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Στα πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή συμμετοχή με Θέμα: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο 23-24 Οκτωβρίου 2004. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 2

24.  Αναστασιάδης, Π. (2004). Εκπαίδευση από Απόσταση (e Learning) Ομογενών Εκπαιδευτικών : Μεθοδολογία χαρακτηριστικά. Στα πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή συμμετοχή με Θέμα: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο 23-24 Οκτωβρίου 2004.

25.  Αναστασιάδης, Π. (2004). Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και εξ της Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εισήγηση στο   2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Διάδοση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση με θέμα: η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2004.

26.  Αναστασιάδης, Π. & Βιταλάκη, Έ. (2005). Αποτίμηση της στάσης των γονέων σχετικά με την εισαγωγή και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών σύγχρονης μετάδοσης σε περιβάλλον δημοτικού σχολείου. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο και Οικογένεια». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 18-20 Μαρτίου 2005

27.  Αναστασιάδης, Π. & Βιταλάκη, Έ. (2005). Τα παιδιά μας και η ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου: Ο σύγχρονος Ρόλος του Σχολείου και  της Οικογένειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο και Οικογένεια». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα , 18-20 Μαρτίου 2005

28.  Αναστασιάδης, Π. (2005). Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας.  Στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Κοινωνία στον Σύγχρονο Κόσμο – Παιδαγωγικά Τμήματα 20 Χρόνια Μετά». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο, 15-17 Απριλίου 2005 (Αναδημοσίευση)

29.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Σχεδιασμός Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας. Στα Πρακτικά του  Πανελλήνιου συνεδρίου "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό:  ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης" που διοργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 6-7 Απριλίου 2006. (Αναδημοσίευση)

30.  Αναστασιάδης,  Π. (2006). Αρχές και Μεθοδολογία Υλοποίησης Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο: Παιδαγωγική Προσέγγιση. Στα πρακτικά του 1oυ επιστημονικού συνεδρίου «Η επιστήμη της διοίκησης στον 21o αιώνα: τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές». ΤΕΙ Αθήνας, 25 και 26 Μαΐου 2006. (Αναδημοσίευση)

31.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Ζητήματα προς Διερεύνηση στην   Αξιολόγηση περιβαλλόντων Ασύγχρονης Εκπαίδευσης. Παρουσίαση εισήγησης στα πλαίσια της Πανελλήνιας Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ. ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία  26 – 28 Μαΐου 2006.

32.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Υλοποίηση Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ). Στα Πρακτικά της Πανελλήνιας Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ». ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία  26 – 28 Μαΐου 2006. (Παρουσίαση εισήγησης)

33.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Διασπορά: Υλοποίηση Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ). Στα πρακτικά του ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου με θέμα: «Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές». 2-3 Ιουνίου 2006, Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Αναδημοσίευση)

34.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη “ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Παρουσίαση Εισήγησης στα Πλαίσια του 2ου Θερινού Πανεπιστημίου που διεξήχθη με την ευθύνη της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Ε.Δ.Α.Ε.), σε συνεργασία με το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Διδασκαλείο Δ.Ε «Μαρία Αμαριώτου» του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  Ρέθυμνο, 16 έως 23 Ιουλίου 2006.

35.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών Μεθοδολογία – Χαρακτηριστικά. Παρουσίαση Εισήγησης στο Πλαίσιο του 2ου Θερινού Πανεπιστημίου που διεξήχθη με την ευθύνη της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Ε.Δ.Α.Ε.), σε συνεργασία με το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Διδασκαλείο Δ.Ε «Μαρία Αμαριώτου» του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  Ρέθυμνο από 16 έως 23 Ιουλίου 2006.

36.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας. Στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2006). Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006. (Αναδημοσίευση)

37.  Αναστασιάδης, Π.,  Γκερτσάκης, Ν., Μαρινάτος, Γ. & Καρβούνης, Λ. (2006). Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Σχολική Πράξη. Στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (ΕΤΠΕ 2006). Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006.

38.  Αναστασιάδης, Π. (2006). Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Συνεργατικής Μάθησης-«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων  ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας, με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρουσίαση εισήγησης στην  Παιδαγωγική Διημερίδα Πάτρας Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη "εκπαίδευση των εκπαιδευτικών".  Ξενοδοχείο Astir, Πάτρα. 25-26 Νοεμβρίου 2006 .  Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.) (Αναδημοσίευση)

39.  Αγγελοπούλου, Ι.,  Γωνιωτάκη, Φ., Καπετοπούλου, Π.,  Μέτου, Μ., Μοίρας, Π., Τσούρα, Α. &  Αναστασιάδης, Π. (2007). Σχεδιασμός Διαθεματικής Διδασκαλίας σε Δημοτικά Σχολεία μέσω τηλεδιάσκεψης της Ενότητας « Το Νερό στην Καθημερινή Ζωή». Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007

40.  Ζαράνη, Φ., Κλωστράκη, Γ.,  Παναγιώτου, Χ., Παπαδοπούλου, Φ., Σαμαλτάνη, Ε., Χαλκιοπούλου, Π., Χρυσοστόμου, Α. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Μια πρόταση  διαθεματικού σχεδιασμού μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Σχολείο : «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007

41.  Γκαϊδατζόγλου, Α., Ευθυμιόπουλος, Α., Μασούρου, Β., Ξαγοράρης, Δ., Παναγιωτάκη, Π., Τσαμπάζη, Π. & Αναστασιάδης,  Π. (2007). Διαθεματική Πρόταση Διδασκαλίας μέσω Τηλεδιάσκεψης στην Ενότητα Επικοινωνία. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007

42.  Παπαδάκης, Μ. & Αναστασιάδης, Π. (2007). Σχεδιασμός Υλοποίηση και Αξιολόγηση Υπερμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007

43.  Χαβάκης, Γ. & Αναστασιάδης,  Π. (2007). Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Έντυπου Υλικού με τη Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο κεφάλαιο «Μέτρα στη Στατιστική – Μέτρα Θέσης από τα Μαθηματικά Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύρος,  4-6 Μαΐου 2007

44.  Αναστασιάδης, Π.,  Γκερτζάκης, Ν., Μαρινάτος, Γ. & Καρβούνης, Λ. (2007). Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Σχολική Πράξη. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Το συνέδριο οργάνωσε η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γιάννενα 17 - 20 Μαΐου 2007. Η εργασία αυτή αποτελεί επικαιροποιημένη και πληρέστερη έκδοση της εργασίας 37. 

45.  Αναστασιάδης,  Π. & Βιταλάκη,  Ε. (2007). Η Αποτίμηση της Στάσης των Γονέων σχετικά με την Εισαγωγή και την Αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Σύγχρονης Μετάδοσης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Το συνέδριο οργάνωσε η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 17 έως 20 Μαΐου 2007.

46.  Αναστασιάδης, Π., Μανούσου,  Ε., Φιλιππούσης, Γ., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε. & Καρβούνης Λ. (2008). Καινοτόμα σχέδια διαθεματικής διδασκαλίας για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών,  με την αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με Θέμα « Ψηφιακό Υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών».  Νάουσα 9-11 Μαΐου 2008.

47.  Βιταλάκη, Ε. & Αναστασιάδης, Π. (2008).  Οι γονείς και ο ρόλος τους στην  ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Στα πρακτικά περιλήψεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξελικτικής που διοργάνωσε η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρείας(ΕΛ.Ψ.Ε.). Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2008

48.       Αναστασιάδης, Π, (2008). Πλαίσιο Διερεύνησης  Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευομένων, ως Παράγοντας  Σχεδιασμού e-learning Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Στα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) και το Τµήµα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λεμεσός  25-28 Σεπτεμβρίου 2008.

49.  Αναστασιάδης, Π, (2008). «Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο:  Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού. Στα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) και το Τµήµα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λεμεσός  25-28 Σεπτεμβρίου 2008. -Αριθμός Ετεροαναφορών: 5

50.  Αναστασιάδης, Π. (2009). Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο.   Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.  Βόλος, 24-26 Απρίλη 2009. (Αναδημοσίευση της εργασίας 8.10.49)

51.  Αναστασιάδης, Π., Μανούσου, Ε., Κουκούλης, Ν., Σπανουδάκης, Α., Στρατάκη Α. & Καρβούνης, Λ. (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν ΣΟΣ- Μεσόγειος Θάλασσα». Στα πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την  "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία" που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Βόλος, 24-26 Απρίλη 2009

52.  Αναστασιάδης, Π. (2009). Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο. Στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση με θέμα “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη"  που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ).  Σύρος,  8-9-10 Μαΐου 2009 (Αναδημοσίευση της εργασίας 8.10.49)

53.  Αναστασιάδης, Π., Φιλιππούσης, Γ.,  Σιάκας,  Σ., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε. & Καρβούνης, Λ. (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Περιβάλλον - Κλιματικές Αλλαγές. Στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση με θέμα “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη"  που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ). Σύρος,  8-9-10 Μαΐου 2009

54.  Αναστασιάδης, Π. (2009). Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση (E-learning)  των εκπαιδευτικών της Ομογένειας στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών. Ανακοίνωση στο πλαίσιο του  επιστημονικού συνεδρίου με θέμα: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού» που διοργανώθηκε από το  Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Παράρτημα Κρήτης). Πανεπιστημιούπολη  Ρεθύμνου  22-23 Μαΐου 2009.(Αναδημοσίευση)

55.  Αναστασιάδης, Π. (2009).  Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Από την Θεωρία στην Πράξη: Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον –Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Οργάνωση Συμποσίου στο πλαίσιο του 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αθήνα  28-31 Μαΐου 2009.

56.     Αναστασιάδης Π, Μανούσου Ε, Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Κουκούλης Ν, Τομαζινάκης Α, Γκίζα Π, Μαστοράκη Ε, Σπανουδάκης Α, Καραγιάννη Δ, Καρβούνης Λ (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Ανακοίνωση στο  2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας:, «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση». Βέροια – Νάουσα, 23, 24, 25 Απριλίου 2010. (Αναδημοσίευση από τα πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που έλαβε χώρα στην Αθήνα 27-29/11/2009)

57.  Αναστασιάδης Π, Μανούσου Ε, Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Κουκούλης Ν, Τομαζινάκης Α, Γκίζα Π, Μαστοράκη Ε, Σπανουδάκης Α, Καραγιάννη Δ, Καρβούνης Λ (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) και το Τµήµα  Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κόρινθος  1-4 Σεπτεμβρίου 2010.

58.   Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Τ.Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ (2011). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στα πρακτικά του 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα 28-30/4/2011

59.  Καλογιαννάκης,Μ*,Αναστασιάδης,Π*, Αρβανίτη,Τ. (2012). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- Μια διδακτική προσέγγιση με θέμα: «Οι ήχοι προκαλούν ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα». Στα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αθήνα  11-13 Μαΐου 2012. *Πρόεδροι Συμποσίου

60.  Καλογιαννάκης,Μ*,Αναστασιάδης,Π*,,Θανου.,Α, Γκαραγκούνη.,Φ, (2012). Σχέδια διδασκαλίας για την προσχολική τάξη στηριζόμενα στις αρχές του «Νέου Σχολείου» στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Μια διδακτική προσέγγιση με θέμα: «Αντίο μικρέ μου φίλε». Στα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αθήνα  11-13 Μαΐου 2012. *Πρόεδροι Συμποσίου

61.  Αναστασιάδης Π, Μανούσου E, Καρβούνης Λ Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Τομαζινάκης Α, Γκίζα Π, Μαστοράκη Έ, Σπανουδάκης Α, Ταγγίλη Ν5, Χαχλάκης Γ, Κουκούλης Ν, Πουλά Ε, Ρόδη Ά (2012). Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο δημοτικό σχολείο: το περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012