Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Home page

 

Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της ACM (1998), [http://www.acm.org/class/1998/] τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα κατατάσσονται στις κατηγορίες:

·       K. Computing Milieux.

K.3 Computers and Education, K3.1 Computer Uses in Education (Distance Learning)

K.4 Computers and Society, K.4.2-Social Issues (Abuse and crime involving computers, Assistive technologies for persons with disabilities, PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=NEW!"Employment, Handicapped persons/special needs)

·       H. Information Systems.

H.1.2 User/Machine Systems (Human factors, Human information processing, Software psychology)