Σπουδές

Ιούνιος 1990

 

Πτυχιούχος Τμήματος  Πληροφορικής,

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

 

Ιανουάριος 1999

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με θέμα «Κοινωνία της Πληροφορίας- Κοινωνιοψυχολογική Προσέγγιση» με βαθμό «Άριστα»,

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας

Δεκέμβριος 2001

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

με τίτλο:

«Το νέο μοντέλο της εκπαίδευσης και απασχόλησης στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία»,

υποτροφία Εσωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Home page