Ακαδημαϊκή Πορεία- Διδακτικό Έργο

1.      Διδακτική εμπειρία

 

1 Προπτυχιακά μαθήματα

 

Ακαδημαϊκά έτη

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τίτλοι Διδαχθέντων Μαθημάτων

(Για κάθε μάθημα έχει δημιουργηθεί αντίστοιχος τόπος στο διαδίκτυο http://www.edc.uoc.gr/~panas/ )

2002 -Παρόν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

α) Σύγχρονες Τάσεις Της Εκπαίδευσης Στην Κοινωνία Της Πληροφορίας (2002-2004)

β) Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από απόσταση (e-learning)  (2002-2009)

γ) Εισαγωγή στην Δια βίου εκπαίδευση (2002-Παρον)

δ) Σχολική Πρακτική (2002-2009)

ε) Διαδίκτυο Εκπαίδευση και Κοινωνία (2004-2007)

στ) Η Τηλεδιάσκεψη στο σύγχρονο σχολείο (2008-παρον)

η) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ (2009 – παρόν)

2003-Παρόν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Διδασκαλείο Δ.Ε

α) Σύγχρονες Τάσεις Της Εκπαίδευσης Στην Κοινωνία Της Πληροφορίας (2002-2003)

β) Διαδίκτυο Εκπαίδευση και Κοινωνία (2004-2009)

γ) Η Τηλεδιάσκεψη στο σύγχρονο σχολείο (2008-2009)

2002 -2005

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Εξομοίωσης

α) Σύγχρονες Τάσεις Της Εκπαίδευσης Στην Κοινωνία Της Πληροφορίας

β) Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση

2000-2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Πληροφορικής

α) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

β) Κοινωνία της Πληροφορίας

1999-2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,

Πολυτεχνική σχολή,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

α) Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

β) Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές Της Τεχνολογίας

 

2 Μεταπτυχιακά μαθήματα

Ακαδημαϊκά έτη

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Τίτλοι Διδαχθέντων Μαθημάτων

(Για κάθε μάθημα έχει δημιουργηθεί αντίστοιχος τόπος στο διαδίκτυο http://www.edc.uoc.gr/~panas/ )

2006-Παρόν

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΑΠ:

«Σπουδές στην Εκπαίδευση»

Αυτοδύναμη Διδασκαλία της Θ.Ε[1] ΕΚΠ65:

«Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

2004-Παρόν

(Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Αυτοδύναμη Διδασκαλία του μαθήματος:

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση.

2007-Παρόν

(Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Αυτοδύναμη Διδασκαλία του μαθήματος:

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

2004-Παρόν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φύλο & Νέα εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας

Τρεις Διαλέξεις – Ενότητες  με Θέμα: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

2002 -2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τομεακό μάθημα Ειδίκευσης

Θέμα Διαλέξεων:

α) Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

β) Νέες Τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο

2003-2007

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μάθημα: Μεθοδολογία ΙΙ

Τίτλος Διάλεξης:

Μεθοδολογία Αναζήτησης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 

3 Σεμιναριακά μαθήματα – διαλέξεις

Χρονολογία

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Τίτλος μαθημάτων

 

1993-1995

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Οργανισμός Απασχόλησης εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

2000

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας

 

Home page