Μαθήματα


2004-2008

Πανεπιστήμιο Αθηνών     Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

1. Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

2.  Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

2002 -2008

Πανεπιστήμιο Κρήτης    Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

1. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ -elearning (Α12Π04) (New)

2. Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο: Θεωρία και Πράξη (Α12Π05) (New)

3.Εισαγωγή στην Δια Βίου Μάθηση (Α12Σ01)

4. Διαδίκτυο και Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης (Α12Π02)

5. Σχολική Πρακτική (Επίπεδο Ι)       6. (ΑΕΞΑΕ)

 

2005-2008

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

1. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

2. Τμήμα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

2000-2001/2001-2002

UNIVERSITY OF CYPRUS,   DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

1. Introduction to Computer Science

2. Introduction to Information Society

3. Cyberspace and Regulatory Framework 

1999-2002

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

2. Κοινωνία και Τεχνολογία

Home Page