Προσκεκλημένος Ομιλητής σε  διαλέξεις ημερίδες και συνέδρια

 

 1. Αναστασιάδης, Π. (1999). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το νέο μοντέλο της εκπαίδευσης στην αναδυόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινωνικές προεκτάσεις, προσδοκίες και προβληματισμοί. Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση με θέμα: Το σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδας. Αθήνα (Δεκέμβριος 1999).
 2. Αναστασιάδης, Π. (2000). Ο σύγχρονος ρόλος του προσωπικού διοίκησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 13ο Συνέδριο ανώτατης συνομοσπονδίας διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βόλος,  Φεβρουάριος 2000.
 3. Αναστασιάδης, Π. (2000). Σχεδιάζοντας το εικονικό σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  Ημερίδα με θέμα: Το εικονικό σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής. Λευκωσία 29/11/2000.
 4. Αναστασιάδης, Π. (2001). Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών τεχνολογιών και το κοινωνικό παράδοξο για τα ΑΜΕΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ημερίδα με Θέμα Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, Λευκωσία (25-4-2001).
 5. Αναστασιάδης, Π., Ελευθερίου, Α. & Χαμπιαούρης, Κ. (2001). Η εφαρμογή προγράμματος ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στα πεπραγμένα του ΙΑ Παγκύπριου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης με Θέμα Η εισαγωγή των Η/Υ στη Δημοτική Εκπαίδευση. Λευκωσία, Κύπρος 3/5/2001.
 6. Αναστασιάδης, Π. (2001). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Ημερίδα με Θέμα: Εκπαίδευση για όλους: Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, Κυπριακός Όμιλος Ειδικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγική Εταιρία Κύπρου. Λευκωσία, Κύπρος 13/5/2001.
 7. Anastasiades, P. (2001). e-Content: New advantages? New handicaps?  Leonardo da Vinci programme accelerate project, final dissemination conference: e-content: design for all. Τeleconference hall, University of Macedonia Economic and Social  Sciences. Thessaloniki 22/6/2001.
 8. Αναστασιάδης, Π. (2001). Η νέα εποχή της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Διάλεξη στο Ζηνώνειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Λάρνακας. Λάρνακα 24/10/2001.
 9. Αναστασιάδης, Π. (2001). Ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Ημερίδα με θέμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νέες τεχνολογίες και Νεολαία, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμός νεολαίας Κύπρου. Λευκωσία 27/10/2001.
 10. Αναστασιάδης, Π. (2001). Η Κοινωνία της Πληροφορίας-Κοινωνική διάσταση. Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σκαλί, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Δήμος Αγλαντζιάς. Λευκωσία 12/9/2001.
 11. Αναστασιάδης, Π. (2001). Οι ανθρώπινες σχέσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ημερίδα με Θέμα: Ανθρώπινες σχέσεις: Πεδίο επικοινωνίας και αντιπαραθέσεων. Δήμος Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Σύλλογος Αλέκτωρ. Θεσσαλονίκη  4/11/2001.
 12. Αναστασιάδης, Π. (2001): Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Όγδοο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 8/10-11-2001.
 13. Αναστασιάδης, Π. (2001). Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ημερίδα με Θέμα: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 18/12/2001.
 14. Αναστασιάδης, Π. (2002). Το Δημοτικό Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ημερίδα με Θέμα : Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεμεσός 13/2/2002.
 15. Αναστασιάδης, Π. (2002). Η κοινωνία της Πληροφορίας: Η Κοινωνική Διάσταση. Ημερίδα CYTANET. Λεμεσός 20/5/2002.
 16. Αναστασιάδης, Π. (2002). Το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον στην κοινωνία της Πληροφορίας. Ημερίδα Παγκύπριας Ένωσης Δασκάλων. Λευκωσία 25/5/2002.
 17. Αναστασιάδης, Π. (2002). Δια βίου Μάθηση Παγκοσμιοποίηση και Διαδίκτυο. Ημερίδα με Θέμα Παγκοσμιοποίηση και νέες τεχνολογίες Intercollege, Λευκωσία 1/6/2002
 18. Αναστασιάδης, Π. (2003). Η δια βίου μάθηση και η εξΑΕ: νέα μοντέλα εκπαίδευσης στην κοινωνία της πληροφορίας. Εργαστήριο στα πλαίσια του2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 8-30 Μαρτίου 2003.
 19. Αναστασιάδης, Π. (2003). Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση: Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Διημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Γενικό προξενείο Νέας Υόρκης. Νέα Υόρκη, Η.Π.Α  11-12 Απριλίου 2003.
 20. Αναστασιάδης, Π. (2003). Η Διδασκαλία των ΤΠΕ στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Ημερίδα με θέμα Εκπαίδευση για τις ΤΠΕ στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,  Παρασκευή 6 Ιουνίου 2003
 21. Αναστασιάδης, Π. (2003). ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004- Ολυμπιακή Παιδεία: Μεθοδολογία, Βασικές Κατευθύνσεις. Εκπαιδευτική ημερίδα: Προγράμματα οίκαδε και Οδυσσέας. Πολιτιστικό κέντρο τράπεζας Κύπρου-Λεμεσός -Κύπρος, Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2003
 22. Αναστασιάδης, Π. (2004). Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος μέσω Τηλεδιάσκεψης στο Μάθημα των Φυσικών Επιστημών σε Δημοτικά Σχολεία στην Κύπρο. Επιστημονική Διημερίδα: Διδακτικές Προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηών (ΕΚΦΕ) Ρεθύνου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθιας Εκ/σης Νοού Ρεθύνης, Ρέθυμνο 27-28 Φεβρουαρίου 2004.
 23. Αναστασιάδης, Π. (2004). Εκπαίδευση από Απόσταση για Ομογενείς Εκπαιδευτικούς. Διημερίδα με θέμα: Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά. Παν. Κρήτης, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 21-22 Μαΐου 2004
 24. Αναστασιάδης, Π. (2004). Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταξύ δημοτικών σχολείων σε Ελλάδα και Κύπρο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004. Παγκύπριο Συνέδριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λευκωσία, Κύπρος, 27 Μαΐου, 2004.
 25. Αναστασιάδης, Π. (2004). Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από Απόσταση Ομογενών Εκπαιδευτικών Παρουσίαση Υλικού Τηλεπιμόρφωσης. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΠΟΔΕ, ΕΔΙΑΜΜΕ. Αθήνα 21-25 Ιουνίου 2004.
 26. Αναστασιάδης, Π. (2004). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση: Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Θερινό Πανεπιστήμιο, το οποίο οργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία "Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Κεφαλονιά από 11-18 Ιουλίου 2004 
 27. Αναστασιάδης, Π. (2004). Πλαίσιο και συνιστώσες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης -Μεθοδολογία Υλοποίησης προγράμματος Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας. Ημερίδα με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απoκέντρωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Αθήνα 26-10-2004
 28. Αναστασιάδη, Π. (2004). Πλαίσιο και συνιστώσες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης -Μεθοδολογία Υλοποίησης προγράμματος Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας. Ημερίδα με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Θεσσαλονίκη 12-11-2004
 29. Αναστασιάδης,  Π. (2005). Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών των  Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Καλαμπάκα,  17-20 Μαρτίου 2005.
 30. Αναστασιάδης, Π. (2005). Διαδικτυακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας. Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου Παιδεία Ομογενών: εκπαιδευτικό υλικό και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α΄/ θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης. Ρέθυμνο, Σάββατο 28 Μαΐου 2005.
 31. Αναστασιάδης, Π. (2005). Το Δημοτικό Σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας- ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005-2009.  Προσκεκλημένη Ομιλία Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου Χανίων. Χανιά, Τρίτη 31 Μάιου 2005.
 32. Αναστασιάδης, Π. (2005). Διαδικτυακό Περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας. Ημερίδα για Συντονιστές Εκπαίδευσης του Εξωτερικού. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Παρασκευή 24 Ιουνίου  2005.
 33. Αναστασιάδης, Π. (2005). Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου και Μάθηση από Απόσταση: από τη θεωρία στην πράξη. Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, 29 Ιουνίου 2005, Μόντρεαλ, Καναδάς.
 34. Αναστασιάδης, Π. (2006). ΤΠΕ και Εκπαίδευση από Απόσταση.  Comdex 2006. 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2006 στο Εκθεσιακό Κέντρο EXPO ATHENS, Αθήνα
 35. Αναστασιάδης, Π. (2007). Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο Αιώνα. Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 20-22 Απριλίου 2007.
 36. Αναστασιάδης, Π. (2007). Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας. Στο  2ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευσης. Αθήνα 26-27 Μαΐου 2007.
 37. Αναστασιάδης, Π. (2007). Μεθοδολογία Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 2ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευσης. Αθήνα 26-27 Μαΐου 2007.
 38. Αναστασιάδης, Π. (2008). ΤΠΕ και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δια Βίου Μάθηση. Στο  16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 16-18 Μαΐου 2008
 39. Αναστασιάδης, Π. (2009). Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Νέων Τεχνολογιών που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (ΠΤΝ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 19- 21 Ιουνίου 2009
 40. Αναστασιάδης, Π. (2009). Ισότητα ευκαιριών για ΑΜΕΑ και Κωφούς στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον σύλλογο Κωφών Ν. Ρεθύμνου Το Αρκάδι.  Ρέθυμνο, 20 Ιουνίου 2009.
 41.  Αναστασιάδης, Π. (2010). Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στην διδακτική διαδικασία. Ημερίδα Σχ. Συμβούλων ΒΘμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Ρέθυμνο 27/2/2010
 42. Αναστασιάδης Παναγιώτης (2009). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς της ομογένειας.  24ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΟΕ- ΠΟΕΔ. 06-07-08-09 Απριλίου 2010 ΒΕΡΟΛΙΝΟ
 43. Αναστασιάδης Π (2010). Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο Ημερίδα Επιμόρφωσης με ΘΕΜΑ: ΟΙ  Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση 12ο ,115ο ,124ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών. Αθήνα, 27/4/2010
 44. Αναστασιάδης Π (2010) Η συμμετοχή του ΚΠΑΕ στο πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων 2010. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. ΚΠΑΕ, Αθήνα 7/6/2010
 45. Αναστασιάδης Π (2010). Η χρήση των ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ημερίδα Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ΠΤΔΕ Παν.Κρητης Ρέθυμνο 12 /6/2010
 46. Αναστασιάδης Π (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Ηράκλειο 21/2/2011.
 47. Αναστασιάδης Π (2011) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Ημερίδες Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία (Ιούνιος 2011)
 48. Αναστασιάδης Π (2011) Τα χαρακτηριστικά του Νέου Σχολείου. Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Αθηνα,29 Ιανουαρίου 2011
 49. Αναστασιάδης (2011). Η παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο. Ημερίδα της Microsoft  Αθήνα 2011
 50. Αναστασιάδης Π. (2013). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Ημερίδα Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Χανιά 22 /6/2013
 51. Αναστασιάδης Π. (2013). Οι ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο. Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: Εκπαίδευση και Κοινωνία - Ανάπτυξη και Αριστεία. Ρέθυμνο, 5 Ιουνίου 2013