ΠΟΣΔΕΠ

Ομάδες Εργασίας

 

 

 

«Υποομάδα 4: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

 

Μέλη Ομάδας
Δομή Χρονοδιάγραμμα Έργου
21/07/2009
Πλαίσιο κειμένου: Τελευταία Ενημέρωση 21/07/2009 
Μεθοδολογία Προδιαγραφές Πηγές Επικοινωνία