ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διευθυντής Συντακτικής Επιτροπής: Μιχάλης Βάμβουκας

 

Ειδική Έκδοση με Θέμα:

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ'

Επιμέλεια Ειδικής  Έκδοσης: Παναγιώτης Αναστασιάδης

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών 30/9/2003

 

Γενικές Πληροφορίες

Θεματικοί Άξονες

Σημαντικές Ημερομηνίες

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικής Έκδοσης

Οδηγίες για την Συγγραφή Εισηγήσεων

Υποβολή Εργασιών

Τελευταία Ενημέρωση 03/04/2005

Γενικές Πληροφορίες

Η Κοινωνία της Πληροφορίας θα αποτελέσει το νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο στις αρχές του 21ου αιώνα. Ο τομέας της δια βίου εκπαίδευσης αποκτά πρωτεύουσα σημασία, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την συνεχή ανανέωση της παρεχόμενης γνώσης σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων και συνεχών μεταβολών.

Η ευρεία διάδοση και χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσδίδει στην διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον αναμφισβήτητο προπομπό των επερχόμενων εξελίξεων.

Στα πλαίσια αυτά το περιοδικό ‘Επιστήμες Αγωγής’ θα εκδώσει ένα ειδικό τεύχος με θέμα:  “Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας”.

Ο σκοπός της ειδικής έκδοσης είναι να αναδειχθεί σε ένα γόνιμο και δημιουργικό βήμα διαλόγου, συγκεντρώνοντας εμπεριστατωμένες εργασίες τόσο σε σχέση με  το θεωρητικό όσο και με το πρακτικό σκέλος της Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης..

 

Θεματικοί άξονες

·        Ο ρόλος των Πανεπιστημίων/Ιδρυμάτων στη Δια Βίου Μάθηση

·        Οργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικών δομών Δια Βίου Μάθησης

·        Συγκριτική Ανάλυση  Συστημάτων Δια βίου μάθησης

·        Μελλοντικές τάσεις και προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης

·        Θεωρητικοί προσανατολισμοί, αναζητήσεις και στρατηγικές στην Εκπαίδευση από Απόσταση με την χρήση των ΤΠΕ

·        Οι διδάσκοντες, η διδασκαλία και η επικοινωνία στην Εκπαίδευση από Απόσταση με την χρήση των ΤΠΕ

·        Εκπαίδευση από Απόσταση – Σχεδίαση και Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

·        Εκπαίδευση από απόσταση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων

·        Προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες και εκπαίδευση από απόσταση

·        Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση από απόσταση

·        Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση από Απόσταση

·        Καινοτομικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης της Εκπαίδευση από Απόσταση.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Πρώτη Ανακοίνωση

Μάιος 2003

Δεύτερη Ανακοίνωση

Ιούνιος 2003

Υποβολή εισηγήσεων (full paper)

30 Σεπτεμβρίου 2003

Αξιολόγηση και ενημέρωση αποδοχής εισηγήσεων

15 Νοεμβρίου 2003

Υποβολή τελικών εισηγήσεων (camera ready)

15 Ιανουαρίου 2004

Έκδοση Περιοδικού

Μάιος 2004

 

. ....

Υποβολή Εισηγήσεων

Η Υποβολή των Εισηγήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην  ηλεκτρονική διεύθυνση panas@edc.uoc.gr