Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης     

       Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                     Διδασκαλείο Δ.Ε " Μαρία Αμαριώτου"

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
                                                     Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

  

                                                  

2ο "Θερινό Πανεπιστήμιο"

"ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙ Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Πανεπιστημιούπολη - Ρέθυμνο

16-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

Γενικές Πληροφορίες

Θεματικές Ενότητες

Εγγραφή

Πρόγραμμα

Μετάβαση στο Ρέθυμνο

Διαμονή στο Ρέθυμνο

Επιτροπές

Επικοινωνία

1ο Θερινό Πανεπιστήμιο

Κεφαλονιά 2004

Με την Υποστήριξη

  

                

       


Τελευταία Ενημέρωση 19/01/2006


 

Γενικές Πληροφορίες

Η Επιστημονική Εταιρεία Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Α.Ε.), σε συνεργασία με το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Διδασκαλείο Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνουν την διεξαγωγή  Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Ενηλίκων στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) με την επωνυμία 2o «Θερινό Πανεπιστήμιο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

Το «Θερινό Πανεπιστήμιο»  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη οργανώσεων και οργανισμών, κτλ. αλλά και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του σε θέματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Το  2o «Θερινό Πανεπιστήμιο» θα πραγματοποιηθεί από 16 Ιουλίου έως 23 Ιουλίου 2006 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - Πανεπιστημιούπολη  Ρεθύμνου με θέμα: “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 

Θεματικοί άξονες